Kategoriarkiv: Generalforsamling

Generalforsamling 2023, referat

1. Valg af dirigent

Bjarne B. Kristensen blev foreslået, og derefter valgt.

2. Formandens beretning

23 frem mødte til at smage på de udvalgte øl. Generalforsamling var som den plejer, en aften hvor hyggen var i højsæde med rigtig godt øl… lotteriet gik som det jo plejer rigtig godt og det er vi i bestyrelsen rigtig glade for… det gør at vi kan lave nogle arrangementer der ikke nødvendigvis giver overskud. tak for det og en stor tak til vores sponsorer.

Vi har i bestyrelsen snakket om fremtidige arrangementer, så som at få en brygmester ud til os med smagsprøver og foredrag om hans øl. Eksempel vis nørre Nissum – Hvide sande el. en helt anden.

Besøg på bryggerier har vi været på mange gange men vi syntes at SVØ godt kan arrangere en tur til det nye Thisted bryghus og det kommende Viborg bryghus når det står færdig.

Julebrygssmagningen gik med højt humør og glade mennesker 24 mødte op og der var igen rigtig godt salg i lotteriet og gode gevinster det er med til at genererer et flot overskud.

Til sidst skal der lyde en stor tak til vores efterhånden faste kok.

Og en stor tak til bestyrelsen, for det arbejde de ligger i SVØ.

3. Fremlæggelse af regnskab

Regnskab fremlagt af kassereren, og godkendt uden bemærkninger.

4. Fastsættelse af kontingent

Forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent, 300 kr. Blev vedtaget.

5. Indkomne forslag

Ingen

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg:

 • Steffen Jensen – genvalgt
 • Bjarne B. Kristensen – genvalgt
 • Jens Martin Andersen – genvalgt
 • Knud Erik Nielsen – genvalgt

Suppleanter: Bjørn Wogensen, Casper Golczyk, begge genvalgt.

Revisor: Jens Christian Mortensen – genvalgt.

Referent: Svend Balsby

Generalforsamling 2020, referat

Generalforsamlingen blev afholdt i Hjerm Sognegård med deltagelse af ca. 28 medlemmer.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Det havde været nødvendigt at udsætte den fra det normale tidspunkt i foråret indtil nu på grund af de stramme coronarestriktioner, men nu lykkedes det endeligt. Herefter gik vi over til dagsordenen.

Pkt. 1: Valg af dirigent – Bjarne B. Kristensen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet.

Pkt. 2: Beretning ved formanden.

2019 startede med generalforsamling og påskebrygsmagning. Det blev en god aften for de 27 deltagere. De fik serveret en dejlig middag, og efter generalforsamlingen var der smagning og bedømmelse af 15 forskellige påskebryg.

Det næste arrangement var en tur til Viborg Bryghus. Vi kunne godt have været lidt flere, men dem der var med havde en hyggelig dag med rundvisning, hvor bryggeren fortalte en masse historier. Aftenen sluttede med ølsmagning og pølsebord i bryggerstuen.

Julebrygsmagningen i november havde 33 deltagere. Da først vores trofaste køkkenteam havde sørget godt for os, var der 13 julebryg til bedømmelse. Deltagerne købte også godt med lodder til lotteriet, tak for det.

Tak til sponsorer, køkkenteamet og bestyrelsen for godt samarbejde i 2019.

Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren fremlagde regnskabet, der sluttede med et minus på 4.511,40 kr. Herefter er formuen på 50.051,96 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret 200 kr., og det blev vedtaget.

Pkt. 5: Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet skal være betalt senest d. 1. marts, og at det ikke fremover vil være muligt, at betale kontingent ved døren til generalforsamlingen. Betalingspåmindelse vil blive udsendt.

Det blev vedtaget.

Pkt. 6: Valg af bestyrelse og suppleanter.

Svend Balsby, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen var på valg til bestyrelsen. Svend Balsby og Henrik Bøgild blev genvalgt, medens Jens Ole Jespersen ikke genopstillede. I stedet blev Jonas Højris Kjær foreslået og valgt.

Bjørn Wogensen og Mikkel Kopeland var på valg som suppleanter. Begge blev genvalgt.

Pkt. 7: Valg af revisor. Jens Chr. Mortensen var på valg. Jens Chr. blev genvalgt.

Pkt. 8: Eventuelt. I resten af 2020 har bestyrelsen planer om besøg på Nr. Nissum Bryghus d. 25/9. Det bliver et kør selv arrangement til 175 kr. pr. person, og julebrygsmagningen bliver d. 6/11. Næste års generalforsamling bliver den 19/3 2021. Indbydelser udsendes.

Da Jens Ole havde valgt at stoppe i bestyrelsen, overrakte Steffen ham en kurv med øl og søde sager som tak for indsatsen i SVØ. Jeg siger også mange tak.

Referat: Jens Ole Jespersen, udnævnt til sekretær i dagens anledning da Svend Balsby var forhindret i at deltage.

På grund af coronapandemien var det ikke muligt at afvikle generalforsamlingen og den traditionelle påskebrygsmagning i foråret, som vi plejer. Heldigvis blev der alligevel ølsmagning. Vi fik nemlig serveret en hel stribe spændende og meget forskellige øl. De nævnes her i serveringsrækkefølge:

 1. Okkara Vår
 2. Hancock Beer
 3. Staarup Håndbryg Hyldeknægt
 4. Bryggeriet Refsvindinge Påske Bryg
 5. Staarup Håndbryg Bukkebruse
 6. Tuborg Alkoholfri
 7. Nissum Bryghus Påskeblond
 8. Hancock Påske Bryg
 9. Staarup Håndbryg Humlebier
 10. Bryggeriet Refsvindinge Mors Påske Stout
 11. Struer Håndbryg Venø
 12. Bryggeriet Refsvindinge Sorte Får
 13. Staarup Håndbryg Høtyv
 14. Bryggeriet Refsvindinge Påske Ale
 15. Nissum Bryghus Mørk Hvede
 16. Staarup Håndbryg Juleklokker

Generalforsamling 2020

!!!Så blev det muligt at afholde generalforsamlingen 2020. Datoen er sat til den 21. august, kl. 18.!!!

Fredag den 21. august 2020 kl. 18.00 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.

Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi starter med noget godt at spise, og så er der generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Ad pkt. 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Svend Balsby, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen
Revisor: Jens Christian Mortensen
Følgende suppleanter er på valg:
Bjørn Wogensen og Mikkel Kopeland

Efter generalforsamlingen skal vi smage på nogle udvalgte påske/sommerbryg. Glæd jer, der kommer både nogen vi kender fra tidligere år og nogle nye.
Tilmelding via hjemmesiden eller til Steffen Jensen pr. mail gravlund@jensen.mail.dk senest onsdag d. 19. august 2020.

Prisen for at være med er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., men kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og den gode stemning må nydes i fulde drag.

Togtider:
Fra Holstebro kl. 17.49 er i Hjerm kl. 17.55
Seneste tog til Holstebro afgår fra Hjerm kl. 23.05

Fra Struer kl. 17.33 er i Hjerm kl. 17.42
Seneste tog til Struer afgår fra Hjerm kl. 00.03

Fra kassereren:

Kontingentet for 2020 er fastsat til 200 kr.
Kontingentet kan indbetales på SVØ’s bankkonto reg. nr. 9617 konto nr. 0742380947. VIGTIGT: Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt inden generalforsamlingen.

HUSK at anføre navn og adresse og mail ved betalingen

Referat generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling i Selskab for Vestjysk Ølkultur d. 16. marts 2018.

Generalforsamlingen blev afholdt i Hjerm Sognegård med deltagelse af ca. 30 medlemmer.

Pkt. 1: Valg af dirigent
Bjørn Wogensen blev valgt.

Pkt. 2: Beretning ved formanden.
2017 startede med generalforsamling og påskebrygsmagning med 38 deltagere. Årets påskebryg i den stærke klasse blev Sorte Får fra Refsvindinge, og i den svage klasse tog Vår fra færøske Okkara titlen. Den 19. maj besøgte vi Jelling Bryghus, som også laver gode øl, selv om pladsen i bryggeriet er trang. I september smagte vi øl i Bryggerlaugets lokaler i Holstebro. Temaet var øl fra det færøske bryggeri Okkara.  Det var godt øl og et meget vellykket arrangement.  Årets julebrygsmagning i november bød på 12 fine øl. Årets julebryg i den stærke klasse blev Jule Bocken fra Viborg Bryghus. I den svagere klasse tog Jule Hyg fra Refsvindinge titlen.  Tak til de 42 deltagere for god opbakning til lotteriet, som skæppede godt kassen. Også tak til vores sponsorer for præmier til lotteriet og for øl til vores smagninger. Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3: Regnskab
Kasserer Jens Martin var forhindret i at deltage, så Bjarne fik opgaven med at gennemgå regnskabet. Der var et overskub på 11.091,16 kr. Formuen er nu på 51.257,76 kr. Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: Kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret, d.v.s. 200 kr. Det blev vedtaget.

Pkt. 5 Indkomne forslag
Ingen.

Pkt. 6 Valg
Per Korsgaard, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen var på valg. Per ønskede at gå ud af bestyrelsen. Henrik og Jens Ole blev foreslået, det samme gjorde Svend Balsby. Alle tre blev valgt. Bjørn Wogensen og Mikkel Kopeland blev foreslået som suppleanter, og de blev valgt.

Pkt. 7 Valg af revisor
J.C. Mortensen blev genvalgt.

Pkt. 8 Eventuelt.
Der er klage over hjemmesiden, den er ikke stabil nok. Formanden lover at der arbejdes på sagen. Der blev spurgt til arrangementer resten af året. Formanden afslørede at turen går til Willemoes den 9. juli, og senere laver vi en smagning i Bryggerlaugets lokale i Holstebro. Sæsonen afsluttes med julebrygsmagning til november.

Tak for dejlig mad til Conni og køkkenholdet.

Referat: Jens Ole Jespersen

Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018 og påskebrygsmagning

 

Fredag den 16. marts 2017 kl. 18.00 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.

Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi starter med noget godt at spise, og så er der generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor (Jens Chr. Mortensen er på valg)
 8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Ad pkt. 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Per Korsgaard, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen.

Følgende suppleanter er på valg:
Svend Balsby og Bjørn Wogensen.

Efter generalforsamlingen skal vi smage på nogle udvalgte påskebryg. Glæd jer, der kommer både nogen vi kender fra tidligere år og nogle nye.

Tilmelding til formand Steffen Jensen på tlf. 2656 4546, pr. mail gravlund@jensen.mail.dk eller  på hjemmesiden, under tilmelding til arrangementer, senest søndag d. 11. marts 2018.

Prisen for at være med er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., men kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og den gode stemning må nydes i fulde drag.

Togtider:

Fra Holstebro kl. 17.49 er i Hjerm kl. 17.55
Seneste tog til Holstebro afgår fra Hjerm kl. 23.05

Fra Struer kl. 17.33 er i Hjerm kl. 17.39
Seneste tog til Struer afgår fra Hjerm kl. 00.03

Fra kassereren:

Kontingentet for 2018 er fastsat til 200 kr.

Kontingentet kan indbetales på SVØ’s bankkonto reg. nr. 9617 konto nr. 0742380947. VIGTIGT: Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt inden  generalforsamlingen.

HUSK at anføre navn og adresse og mail ved betalingen.

Generalforsamling 2017, referat

Fredag den 31. marts 2017 afholdt SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.
Det foregik i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi star-tede med en fantastisk middag, så stor tak til Conni og køk-kenteamet. Herefter var der generalforsamling med følgen-de dagsorden:
1. Valg af dirigent
Svend Balsby blev foreslået og valgt.

2. Beretning
Da vi mødtes til generalforsamlingen sidste år, var vi 26. Denne gang er vi oppe på 38. Det er dejligt med fremgang.
Den 28. maj 2016 fejrede vi SVØ’s 25 års jubilæum. Det var en forrygende aften. Jess Pilgaard fortalte om SVØ’s tilblivelse, tak for det Jess. Vi havde des-uden besøg af Torben Mathews fra Kolding og af René som brygger på Viborg Bryghus. De havde begge to spændende smagsprøver med, og de for-talte spændende historier om øl.
Den 2. september gik turen til Hancock Bryggerierne i Skive. Vi var 26 med bussen og enkelte andre fandt selv vej til bryggeriet. Verner, som gav os en interessant rundvisning på bryggeriet, havde sin helt egen opskrift på en god Hancock, nemlig 2 dele mørk gambrinus og 1 del dark lager, og den blan-ding delte han gavmildt ud af.
Sidste aktivitet for SVØ i 2016 blev julebrygsmag-ningen d. 4. november, med 35 deltagere.
Formanden sluttede sin beretning med en tak til medlemmer, resten af bestyrelsen og sponsorerne for god opbakning i 2016.

Der blev efterlyst noget at spise, når vi tager på bryggeribesøg. Der blev spurgt til program for 2017. Bestyrelsen offentliggør programmet, når det ligger fast, hvad vi skal lave og hvornår.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 4.989,25 kr., hvorefter SVØ’s formue er på 40.166,60 kr.
Der blev spurgt om hvorfor aktier er medregnet til købspris og ikke aktuel kurs.
Det blev oplyst, at aktierne medregnes til købspris, da der ikke findes en aktuel dagskurs på dem.
Udgiften til hjemmesiden på godt 1.500 kr. synes høj i forhold til udbyttet, og hjemmesiden gav anled-ning til nogen diskussion. Se også under eventuelt.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket vil sige 200 kr. Dette blev vedtaget.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Steffen Jensen, Jens Martin Andersen, Bjarne B. Kristensen og Allan Pedersen var på valg til besty-relsen. Allan Pedersen ønskede ikke at modtage genvalg. De 3 øvrige blev foreslået. Desuden blev Knud Erik Nielsen foreslået. Disse 4 blev valgt.
Svend Balsby og Knud Erik Nielsen var på valg som suppleanter. Svend Balsby blev genvalgt og Bjørn ? blev valgt.

7. Valg af revisor (Jens Chr. Mortensen er på valg)
Jens Chr. Mortensen blev genvalgt.

8. Eventuelt
Hjemmesiden blev drøftet, Gennemgående er hold-ningen, at den er kedelig. Bestyrelsen vil sammen med webmaster tage initiativ til at få den gjort mere spændende. Der var tilbud om hjælp fra flere sider.
Der var gode ideér fra flere sider til aktiviteter i SVØ, blandt andet har vi 5 forskellige øl fra det færøske bryggeri Okkara. De kommer på programmet til en smagning senere på året.
Bestyrelsen blev opfordret til at huske det vestjyske, når der sættes øl på programmet til jul og påske.
Da der ikke var flere som ønskede ordet, takkede di-rigenten for god ro og orden og erklærede general-forsamlingen for slut. Så kunne vi gå i gang med af-tenens næste punkt – påskebrygsmagning.
Under en pause i påskebrygsmagningen blev der trukket lod om en adgangsbillet til generalforsamlin-gen i Viborg Bryghus d. 27. april. Den heldige vinder blev: Jess Pilgaard, tillykke og god fornøjelse.

Generalforsamling 2017

Fredag den 31. marts 2017 kl. 18.00 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.

Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi starter med en god middag, og så er der generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor (Jens Chr. Mortensen er på valg)
 8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Ad pkt. 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Steffen Jensen
Bjarne B. Kristensen,
Jens Martin Andersen
Allan Pedersen.

Følgende suppleanter er på valg:
Svend Balsby
Knud Erik Nielsen.

Efter generalforsamlingen skal vi smage på nogle udvalgte påskebryg. Glæd jer, der kommer både nogen vi kender fra tidligere år og nogle nye.

Tilmelding via hjemmesiden el. Til formand Steffen Jensen på tlf. 2656 4546 evt. pr. mail gravlund@jensen.mail.dk senest mandag den 27. marts 2017.

Prisen for at være med er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., men kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og den gode stemning må nydes i fulde drag.

Togtider:

Fra Holstebro kl. 17.48 er i Hjerm kl. 17.55
Seneste tog til Holstebro afgår fra Hjerm kl. 23.16

Fra Struer kl. 17.32 er i Hjerm kl. 17.41
Seneste tog til Struer afgår fra Hjerm kl. 00.02

Fra kassereren:
Kontingentet for 2017 blev fastsat til 200 kr. på generalforsamlingen i 2016.
Kontingentet kan indbetales på SVØ’s bankkonto reg. nr. 9617 konto nr. 0742380947. VIGTIGT: Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt senest 3 dage før generalforsamlingen.

HUSK at anføre navn og adresse og mail ved betalingen.

Generalforsamling den 4. marts 2016

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forsalg
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen blev indledt med, at Henrik Bøgild præsenterede en øl, han havde fået med som gave fra Refsvindinge Bryggeri, så SVØs medlemmer kunne smage den på foreningens generalforsamling. Der var tale om et specialbryg, Ball Dels Diables. Den var brygget til en særlig begivenhed i Spanien, hvor nogle af bryggerens familiemedlemmer bor. Øllen er på 5,7%, og der indgår både røgmalt og chili i ingredienserne. Stærke sager. Der er kun lavet dette ene bryg, og den vil efter sigende ikke blive brygget igen. Det er altså ærgerligt, men så var vi jo heldige at få den med her i aften.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tak til brygger John Rasmussen og fru Ellen for at vi fik lejlighed til at smage den. SKÅL!

Herefter gik vi over til selve generalforsamlingen.

ad 1)

Bestyrelsen foreslog Bjarne B. Kristensen. Valgt med akklamation.

ad 2)

Formandens berettede om SVØs arrangementer i 2015, som startede med generalforsamling og påskebrygsmagning. Vi kunne desuden se tilbage på 2 vellykkede udflugter. Vi havde været på Viborg Bryghus og på en tur med tre højdepunkter, nemlig besøg på Viskum Snaps, Randers Bryghus og Gitta og Erik Gnudtzmann i Randers. Formanden rettede specielt tak til Gitta og Erik for den fine medtagelse og fortrinlige behandling. Endelig var der julebrygsmagningen i november med ca. 40 deltagere. Det var glædeligt, at man kunne læse om julebrygsmagningen på de to sejrende bryggeriers hjemmesider, Viborg Bryghus og Föroya Bjór. Desuden kom der en flot artikel i Viborg Nyt. Formanden sluttede med at takke SVØs sponsorer for stor imødekommenhed. Formanden mindede om, at ordningen med at man kan tage en gæst med til SVØs arrangementer stadig gælder.

Fra salen blev der efterlyst PR materiale for SVØ.

Herefter blev beretningen godkendt.

ad 3)

Regnskabet omdelt – der er et overskud på 2.437,62 kr. Det skyldes især at deltagerne ved julebrygsmagningen var flinke til at købe amerikansk lotteri. Ingen spørgsmål til regnskabet.

ad 4)

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, altså 200 kr. Det blev vedtaget.

ad 5)

Ingen forslag.

ad 6)

De tre, som var på valg til bestyrelsen, blev genvalgt. Det var Per Korsgaard, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen.

Der var også genvalg til de to suppleanter, Knud Erik Nielsen og Svend Balsby.

ad 7)

Jens Chr. Mortensen blev genvalgt.

ad 8)

Det blev foreslået, at starttidspunktet for arrangementerne afpasses efter togtiderne. Her i Hjerm ville det være fint at starte kl. 18.00.

Medlemmerne efterlyste PR materiale til uddeling. Formanden oplyste, at vi er ved at lave en folder, og at den bliver udsendt til alle interesserede inden længe.

Det var det. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Jens Ole Jespersen, sekretær.

Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling 2016 

Fredag den 4. marts kl. 17.30 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.
Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm.

Vi starter med spisning og derefter ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

ad 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Jens ole Jespersen, Per Korsgaard, Henrik Bøgild. Alle modtager gerne genvalg.
Følgende suppleanter er på valg: Svend Balsby og Knud Erik Nielsen

Efter generalforsamlingen skal vi smage på et bredt udvalg af årets påskebryg.

Tilmelding til arrangementet til Steffen Jensen pr. mail gravlund@jensen.mail.dk , på tlf. 2656 4546, eller via hjemmesiden,(klik på tilmelding øverst på siden) senest mandag den 26. februar.

Pris for arrangementet er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., og kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret ved generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og hyggeligt samvær må nydes i fulde drag.