Generalforsamling 2023, referat

1. Valg af dirigent

Bjarne B. Kristensen blev foreslået, og derefter valgt.

2. Formandens beretning

23 frem mødte til at smage på de udvalgte øl. Generalforsamling var som den plejer, en aften hvor hyggen var i højsæde med rigtig godt øl… lotteriet gik som det jo plejer rigtig godt og det er vi i bestyrelsen rigtig glade for… det gør at vi kan lave nogle arrangementer der ikke nødvendigvis giver overskud. tak for det og en stor tak til vores sponsorer.

Vi har i bestyrelsen snakket om fremtidige arrangementer, så som at få en brygmester ud til os med smagsprøver og foredrag om hans øl. Eksempel vis nørre Nissum – Hvide sande el. en helt anden.

Besøg på bryggerier har vi været på mange gange men vi syntes at SVØ godt kan arrangere en tur til det nye Thisted bryghus og det kommende Viborg bryghus når det står færdig.

Julebrygssmagningen gik med højt humør og glade mennesker 24 mødte op og der var igen rigtig godt salg i lotteriet og gode gevinster det er med til at genererer et flot overskud.

Til sidst skal der lyde en stor tak til vores efterhånden faste kok.

Og en stor tak til bestyrelsen, for det arbejde de ligger i SVØ.

3. Fremlæggelse af regnskab

Regnskab fremlagt af kassereren, og godkendt uden bemærkninger.

4. Fastsættelse af kontingent

Forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent, 300 kr. Blev vedtaget.

5. Indkomne forslag

Ingen

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg:

  • Steffen Jensen – genvalgt
  • Bjarne B. Kristensen – genvalgt
  • Jens Martin Andersen – genvalgt
  • Knud Erik Nielsen – genvalgt

Suppleanter: Bjørn Wogensen, Casper Golczyk, begge genvalgt.

Revisor: Jens Christian Mortensen – genvalgt.

Referent: Svend Balsby