Forfatterarkiv: Brygmester

Julebryg 2023

Så er det igen tid til SVØs julebrygsmagning med øl fra Vestjylland.

I år vil der både være gengangere fra sidste år, men der vil også være bryghuse med som ikke har deltaget før.

Aftenens program vil som altid starte med julemad: flæskesteg, kartofler, sovs, rødkål. desserten vil som altid være risalamande. Madøllen er traditionen tro Hancock.

Efter maden går julebrygsmagningen i gang, hvor vi skal igennem ca. 12 øl fra 12 forskellige bryggerier som er fordelt i 2 kategorier:
6 mindre stærke øl (højeste procent står på smageskemaet).
6 stærke øl.

Der uddeles et smageskema hvor man har mulighed for at komme med sine egne kommentarer, smagsnoter og karakter.
Alle øl tildeles point som tælles sammen til sidst i smagningen og vinder-øllen afsløres.
Undervejs i smagningen vil der tradition tro, også være Steffens julelotteri hvor der kan købes lodder – og som altid er der lækre præmier.

Transport:
Da det efterhånden er svært med offentlig transport til Sørvad, opfordrer vi til at skrive på Facebook tråden om man har brug for transport. Så finder vi ud af det.
Tråden findes her: LINK
Hvis du ikke benytter Facebook, kan det meldes ved tilmelding til Steffen.

Pris:
Medlemmer: 300 kr. som betales ved ankomst.
Ikke-medlemmer: 350 kr. som betales ved ankomst.
Der kan betales kontant eller mobile pay.

Tilmelding:
Sidste tilmelding er 29 oktober 2023.

Der er max deltagerantal på 40 personer.
Tilmeldt dig på Facebook, send en sms til Steffen på 26564546 eller mail: gravlund@jensen.mail.dk, eller gerne her. Tilmelding findes under Kommende arrangementer.

Højt Skum
Bestyrelsen

Generalforsamling 2023, referat

1. Valg af dirigent

Bjarne B. Kristensen blev foreslået, og derefter valgt.

2. Formandens beretning

23 frem mødte til at smage på de udvalgte øl. Generalforsamling var som den plejer, en aften hvor hyggen var i højsæde med rigtig godt øl… lotteriet gik som det jo plejer rigtig godt og det er vi i bestyrelsen rigtig glade for… det gør at vi kan lave nogle arrangementer der ikke nødvendigvis giver overskud. tak for det og en stor tak til vores sponsorer.

Vi har i bestyrelsen snakket om fremtidige arrangementer, så som at få en brygmester ud til os med smagsprøver og foredrag om hans øl. Eksempel vis nørre Nissum – Hvide sande el. en helt anden.

Besøg på bryggerier har vi været på mange gange men vi syntes at SVØ godt kan arrangere en tur til det nye Thisted bryghus og det kommende Viborg bryghus når det står færdig.

Julebrygssmagningen gik med højt humør og glade mennesker 24 mødte op og der var igen rigtig godt salg i lotteriet og gode gevinster det er med til at genererer et flot overskud.

Til sidst skal der lyde en stor tak til vores efterhånden faste kok.

Og en stor tak til bestyrelsen, for det arbejde de ligger i SVØ.

3. Fremlæggelse af regnskab

Regnskab fremlagt af kassereren, og godkendt uden bemærkninger.

4. Fastsættelse af kontingent

Forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent, 300 kr. Blev vedtaget.

5. Indkomne forslag

Ingen

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg:

 • Steffen Jensen – genvalgt
 • Bjarne B. Kristensen – genvalgt
 • Jens Martin Andersen – genvalgt
 • Knud Erik Nielsen – genvalgt

Suppleanter: Bjørn Wogensen, Casper Golczyk, begge genvalgt.

Revisor: Jens Christian Mortensen – genvalgt.

Referent: Svend Balsby

Julebrygsmaging 2022

Velkommen til årets julebrygsmagning hos SVØ, den 4. november kl. 1800, på adressen Vilbjergvej 4, Sørvad.


Aftenens program vil som altid starte ud med hjemmelavet julemad fra huskokken:

Flæskesteg, kartofler, sovs, rødkål. desserten vil være en overraskelse.

Madøllen er traditionen tro Hancock.
Efter maden går julebrygsmagningen i gang, hvor vi skal igennem ca. 14 øl som er fordelt i 2 kategorier:

Undervejs i smagningen vil der tradition tro, også være Steffens julebingo med lækre præmier.

Transport:
Det vil være muligt at tage bussen fra Holstebro til Sørvad med rute 26.

den kører ca. 17.40 fra hovedbanegården. Ankomst Sørvad kl. 18.00 hvor Steffen sørger for pickup.

Hjemtransport: taxa eller samkørsel.

Pris:
Medlemmer: 250 kr. som betales ved ankomst.
Ikke-medlemmer: 300 kr. som betales ved ankomst.
Ikke-medlemmer har denne aften mulighed for at spare 50 kr. ved at melde sig ind for næste periode ved at give 550 kr. totalt

således kontingent for 2023 er betalt. (300kr for julebrygsmagning 2022+250kr for kontingent 2023(normalt 300 kr.).

Tilmelding:
sms til Steffen på 26564546 eller mail: gravlund@jensen.mail.dk, samt her fra hjemmesiden.

Højt Skum.

Bestyrelsen.

P.S. tag gerne en ven el. nabo med.

Påskebryg og generalforsamling 2022

Så er det atter tid til påskebrygsmagning og generalforsamling.

Det sker fredag d. 1/4-2022 kl. 18:00 i Hjerm sognegård.

Vi håber at se rigtig mange medlemmer, til et brag af en ølsmagning

S.U. senest d. 27/3 på hjemmesiden el. gravlund@jensen.mail.dk, SMS. 26 56 45 46

Eller via hjemmesiden, under tilmelding til arrangementer.

Lige en besked fra kassereren

HUSK at betale kontingent 

Højt skum

Formand for SVØ

Steffen Jensen

Julebrygsmagning 2021

Så er vi klar igen efter en længere pause til at holde arrangementer.
Vi skal derfor atter engang smage på noget lækkert øl.
Der er Julebrygsmagning og en lille hurtig generalforsamling.

Fredag d. 05/11-2021 kl. 18:00.

Hjerm sognegård er desværre optaget i år, så smagningen vil blive afholdt hos formanden på adressen:  Vildbjergvej 4, 7550 Sørvad.
Men ellers bliver det samme koncept som det plejer.

Tilmelding senest d. 01/11-2021 på hjemmesiden, ellert til Steffen på mobil. 26564546 mail. gravlund@jensen.mail.dk

 

Højt skum
Bestyrelsen.

 

Generalforsamling 2020, referat

Generalforsamlingen blev afholdt i Hjerm Sognegård med deltagelse af ca. 28 medlemmer.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Det havde været nødvendigt at udsætte den fra det normale tidspunkt i foråret indtil nu på grund af de stramme coronarestriktioner, men nu lykkedes det endeligt. Herefter gik vi over til dagsordenen.

Pkt. 1: Valg af dirigent – Bjarne B. Kristensen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet.

Pkt. 2: Beretning ved formanden.

2019 startede med generalforsamling og påskebrygsmagning. Det blev en god aften for de 27 deltagere. De fik serveret en dejlig middag, og efter generalforsamlingen var der smagning og bedømmelse af 15 forskellige påskebryg.

Det næste arrangement var en tur til Viborg Bryghus. Vi kunne godt have været lidt flere, men dem der var med havde en hyggelig dag med rundvisning, hvor bryggeren fortalte en masse historier. Aftenen sluttede med ølsmagning og pølsebord i bryggerstuen.

Julebrygsmagningen i november havde 33 deltagere. Da først vores trofaste køkkenteam havde sørget godt for os, var der 13 julebryg til bedømmelse. Deltagerne købte også godt med lodder til lotteriet, tak for det.

Tak til sponsorer, køkkenteamet og bestyrelsen for godt samarbejde i 2019.

Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren fremlagde regnskabet, der sluttede med et minus på 4.511,40 kr. Herefter er formuen på 50.051,96 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret 200 kr., og det blev vedtaget.

Pkt. 5: Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet skal være betalt senest d. 1. marts, og at det ikke fremover vil være muligt, at betale kontingent ved døren til generalforsamlingen. Betalingspåmindelse vil blive udsendt.

Det blev vedtaget.

Pkt. 6: Valg af bestyrelse og suppleanter.

Svend Balsby, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen var på valg til bestyrelsen. Svend Balsby og Henrik Bøgild blev genvalgt, medens Jens Ole Jespersen ikke genopstillede. I stedet blev Jonas Højris Kjær foreslået og valgt.

Bjørn Wogensen og Mikkel Kopeland var på valg som suppleanter. Begge blev genvalgt.

Pkt. 7: Valg af revisor. Jens Chr. Mortensen var på valg. Jens Chr. blev genvalgt.

Pkt. 8: Eventuelt. I resten af 2020 har bestyrelsen planer om besøg på Nr. Nissum Bryghus d. 25/9. Det bliver et kør selv arrangement til 175 kr. pr. person, og julebrygsmagningen bliver d. 6/11. Næste års generalforsamling bliver den 19/3 2021. Indbydelser udsendes.

Da Jens Ole havde valgt at stoppe i bestyrelsen, overrakte Steffen ham en kurv med øl og søde sager som tak for indsatsen i SVØ. Jeg siger også mange tak.

Referat: Jens Ole Jespersen, udnævnt til sekretær i dagens anledning da Svend Balsby var forhindret i at deltage.

På grund af coronapandemien var det ikke muligt at afvikle generalforsamlingen og den traditionelle påskebrygsmagning i foråret, som vi plejer. Heldigvis blev der alligevel ølsmagning. Vi fik nemlig serveret en hel stribe spændende og meget forskellige øl. De nævnes her i serveringsrækkefølge:

 1. Okkara Vår
 2. Hancock Beer
 3. Staarup Håndbryg Hyldeknægt
 4. Bryggeriet Refsvindinge Påske Bryg
 5. Staarup Håndbryg Bukkebruse
 6. Tuborg Alkoholfri
 7. Nissum Bryghus Påskeblond
 8. Hancock Påske Bryg
 9. Staarup Håndbryg Humlebier
 10. Bryggeriet Refsvindinge Mors Påske Stout
 11. Struer Håndbryg Venø
 12. Bryggeriet Refsvindinge Sorte Får
 13. Staarup Håndbryg Høtyv
 14. Bryggeriet Refsvindinge Påske Ale
 15. Nissum Bryghus Mørk Hvede
 16. Staarup Håndbryg Juleklokker

Generalforsamling 2020

!!!Så blev det muligt at afholde generalforsamlingen 2020. Datoen er sat til den 21. august, kl. 18.!!!

Fredag den 21. august 2020 kl. 18.00 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.

Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi starter med noget godt at spise, og så er der generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Ad pkt. 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Svend Balsby, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen
Revisor: Jens Christian Mortensen
Følgende suppleanter er på valg:
Bjørn Wogensen og Mikkel Kopeland

Efter generalforsamlingen skal vi smage på nogle udvalgte påske/sommerbryg. Glæd jer, der kommer både nogen vi kender fra tidligere år og nogle nye.
Tilmelding via hjemmesiden eller til Steffen Jensen pr. mail gravlund@jensen.mail.dk senest onsdag d. 19. august 2020.

Prisen for at være med er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., men kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og den gode stemning må nydes i fulde drag.

Togtider:
Fra Holstebro kl. 17.49 er i Hjerm kl. 17.55
Seneste tog til Holstebro afgår fra Hjerm kl. 23.05

Fra Struer kl. 17.33 er i Hjerm kl. 17.42
Seneste tog til Struer afgår fra Hjerm kl. 00.03

Fra kassereren:

Kontingentet for 2020 er fastsat til 200 kr.
Kontingentet kan indbetales på SVØ’s bankkonto reg. nr. 9617 konto nr. 0742380947. VIGTIGT: Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt inden generalforsamlingen.

HUSK at anføre navn og adresse og mail ved betalingen

Julebrygsmagning 2019

Selskab for Vestjysk Ølkultur (SVØ) afholdt julebrygsmagning fredag den 1. november 2019.
SVØ havde udvalgt 13 julebryg, som var inddelt i 2 klasser efter alkoholstyrke. Selskabets medlemmer prøvesmagte julebryggene og gav point efter hvor godt, de kunne lide dem. Det var blindsmagning, og julebryggene blev bedømt ud fra deres farve, duft, smag og eftersmag.
Da prøvesmagningen var slut, blev pointene talt sammen, og de to julebryg, som havde fået flest point i hver deres klasse, kunne kåres som ”Årets Julebryg”.

Den lette klasse:                                         Point     Serv.
1  Thisted Bryghus Christmas Bock          110         6
2  Hancock Merry Christmas                       93          2
3  Refsvindinge Jyle Hyg                                91          1
4  Okkara Jól                                                    90         3
5  Ebeltoft Baltazar                                         82         5
6  Bryggeriet Herning Julebryg                     80         4

Den tunge klasse:
1  Viborg Bryghus Julebocken                     123        9
2  Hancock Julebryg                                      111      12
3  Nr. Nissum Grøn jul                                  107      10
4  Viborg Bryghus Juletorvet                          97      11
5  Stårup Juleklokker                                       85        8
6  Thisted Bryghus LFP lagret på eg             79      13
7  Struer Håndbryg Julebryg                          78        7

Julebryg 2019

Der er julebrygsmagning i Selskab for Vestjysk Ølkultur fredag den 1. november, og du er velkommen.

Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej 3, Hjerm, kl. 18.00.

Programmet lyder:
1. Vores kanongode køkkenteam sørger for, at vi får noget godt at spise.
2. Blindsmagning på udvalgte julebryg. Amerikansk lotteri i pausen – husk penge til lodder. Der er fine præmier. 
3. Vi kårer årets julebryg 2019

Det koster 200 kr. at være med. Gæster må også gerne komme med, så har du ven, bekendt, kollega, som kunne tænkes at have lyst til at smage på godt øl, må du gerne reklamere for SVØ’s arrangement. Gæster skal af med 50 kr. ekstra, som bliver trukket fra kontingentet ved eventuel efterfølgende indmeldelse i SVØ.

Tilmelding senest den 29. oktober via SVØ’s hjemmeside www.svo.dk eller send en SMS til Steffen på tlf. 2656 4546 eller en mail til gravlund@jensen.mail.dk
Der kører tog fra Struer 17.42 og retur 22.03 eller 00.03. Fra Holstebro kører toget 17.49 og retur 23.05.
Vi glæder os til at se jer.

Hilsen  bestyrelsen SVØ