Forfatterarkiv: Brygmester

E-mail adresser!

For at være sikker på, at i fremover modtager indbydelser m.m. er det nødvendigt at du sikre dig at vi har din rigtige e-mail adresse.

Skriv til webmaster eller kasseren, såfremt du har skiftet e-mail adresse. Flere stykker mangler…!!

Mvh bestyrelsen

 

 

Generalforsamling 2020, referat

Generalforsamlingen blev afholdt i Hjerm Sognegård med deltagelse af ca. 28 medlemmer.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Det havde været nødvendigt at udsætte den fra det normale tidspunkt i foråret indtil nu på grund af de stramme coronarestriktioner, men nu lykkedes det endeligt. Herefter gik vi over til dagsordenen.

Pkt. 1: Valg af dirigent – Bjarne B. Kristensen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet.

Pkt. 2: Beretning ved formanden.

2019 startede med generalforsamling og påskebrygsmagning. Det blev en god aften for de 27 deltagere. De fik serveret en dejlig middag, og efter generalforsamlingen var der smagning og bedømmelse af 15 forskellige påskebryg.

Det næste arrangement var en tur til Viborg Bryghus. Vi kunne godt have været lidt flere, men dem der var med havde en hyggelig dag med rundvisning, hvor bryggeren fortalte en masse historier. Aftenen sluttede med ølsmagning og pølsebord i bryggerstuen.

Julebrygsmagningen i november havde 33 deltagere. Da først vores trofaste køkkenteam havde sørget godt for os, var der 13 julebryg til bedømmelse. Deltagerne købte også godt med lodder til lotteriet, tak for det.

Tak til sponsorer, køkkenteamet og bestyrelsen for godt samarbejde i 2019.

Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren fremlagde regnskabet, der sluttede med et minus på 4.511,40 kr. Herefter er formuen på 50.051,96 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret 200 kr., og det blev vedtaget.

Pkt. 5: Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet skal være betalt senest d. 1. marts, og at det ikke fremover vil være muligt, at betale kontingent ved døren til generalforsamlingen. Betalingspåmindelse vil blive udsendt.

Det blev vedtaget.

Pkt. 6: Valg af bestyrelse og suppleanter.

Svend Balsby, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen var på valg til bestyrelsen. Svend Balsby og Henrik Bøgild blev genvalgt, medens Jens Ole Jespersen ikke genopstillede. I stedet blev Jonas Højris Kjær foreslået og valgt.

Bjørn Wogensen og Mikkel Kopeland var på valg som suppleanter. Begge blev genvalgt.

Pkt. 7: Valg af revisor. Jens Chr. Mortensen var på valg. Jens Chr. blev genvalgt.

Pkt. 8: Eventuelt. I resten af 2020 har bestyrelsen planer om besøg på Nr. Nissum Bryghus d. 25/9. Det bliver et kør selv arrangement til 175 kr. pr. person, og julebrygsmagningen bliver d. 6/11. Næste års generalforsamling bliver den 19/3 2021. Indbydelser udsendes.

Da Jens Ole havde valgt at stoppe i bestyrelsen, overrakte Steffen ham en kurv med øl og søde sager som tak for indsatsen i SVØ. Jeg siger også mange tak.

Referat: Jens Ole Jespersen, udnævnt til sekretær i dagens anledning da Svend Balsby var forhindret i at deltage.

På grund af coronapandemien var det ikke muligt at afvikle generalforsamlingen og den traditionelle påskebrygsmagning i foråret, som vi plejer. Heldigvis blev der alligevel ølsmagning. Vi fik nemlig serveret en hel stribe spændende og meget forskellige øl. De nævnes her i serveringsrækkefølge:

 1. Okkara Vår
 2. Hancock Beer
 3. Staarup Håndbryg Hyldeknægt
 4. Bryggeriet Refsvindinge Påske Bryg
 5. Staarup Håndbryg Bukkebruse
 6. Tuborg Alkoholfri
 7. Nissum Bryghus Påskeblond
 8. Hancock Påske Bryg
 9. Staarup Håndbryg Humlebier
 10. Bryggeriet Refsvindinge Mors Påske Stout
 11. Struer Håndbryg Venø
 12. Bryggeriet Refsvindinge Sorte Får
 13. Staarup Håndbryg Høtyv
 14. Bryggeriet Refsvindinge Påske Ale
 15. Nissum Bryghus Mørk Hvede
 16. Staarup Håndbryg Juleklokker

Generalforsamling 2020

!!!Så blev det muligt at afholde generalforsamlingen 2020. Datoen er sat til den 21. august, kl. 18.!!!

Fredag den 21. august 2020 kl. 18.00 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.

Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi starter med noget godt at spise, og så er der generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Ad pkt. 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Svend Balsby, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen
Revisor: Jens Christian Mortensen
Følgende suppleanter er på valg:
Bjørn Wogensen og Mikkel Kopeland

Efter generalforsamlingen skal vi smage på nogle udvalgte påske/sommerbryg. Glæd jer, der kommer både nogen vi kender fra tidligere år og nogle nye.
Tilmelding via hjemmesiden eller til Steffen Jensen pr. mail gravlund@jensen.mail.dk senest onsdag d. 19. august 2020.

Prisen for at være med er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., men kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og den gode stemning må nydes i fulde drag.

Togtider:
Fra Holstebro kl. 17.49 er i Hjerm kl. 17.55
Seneste tog til Holstebro afgår fra Hjerm kl. 23.05

Fra Struer kl. 17.33 er i Hjerm kl. 17.42
Seneste tog til Struer afgår fra Hjerm kl. 00.03

Fra kassereren:

Kontingentet for 2020 er fastsat til 200 kr.
Kontingentet kan indbetales på SVØ’s bankkonto reg. nr. 9617 konto nr. 0742380947. VIGTIGT: Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt inden generalforsamlingen.

HUSK at anføre navn og adresse og mail ved betalingen

Julebrygsmagning 2019

Selskab for Vestjysk Ølkultur (SVØ) afholdt julebrygsmagning fredag den 1. november 2019.
SVØ havde udvalgt 13 julebryg, som var inddelt i 2 klasser efter alkoholstyrke. Selskabets medlemmer prøvesmagte julebryggene og gav point efter hvor godt, de kunne lide dem. Det var blindsmagning, og julebryggene blev bedømt ud fra deres farve, duft, smag og eftersmag.
Da prøvesmagningen var slut, blev pointene talt sammen, og de to julebryg, som havde fået flest point i hver deres klasse, kunne kåres som ”Årets Julebryg”.

Den lette klasse:                                         Point     Serv.
1  Thisted Bryghus Christmas Bock          110         6
2  Hancock Merry Christmas                       93          2
3  Refsvindinge Jyle Hyg                                91          1
4  Okkara Jól                                                    90         3
5  Ebeltoft Baltazar                                         82         5
6  Bryggeriet Herning Julebryg                     80         4

Den tunge klasse:
1  Viborg Bryghus Julebocken                     123        9
2  Hancock Julebryg                                      111      12
3  Nr. Nissum Grøn jul                                  107      10
4  Viborg Bryghus Juletorvet                          97      11
5  Stårup Juleklokker                                       85        8
6  Thisted Bryghus LFP lagret på eg             79      13
7  Struer Håndbryg Julebryg                          78        7

Julebryg 2019

Der er julebrygsmagning i Selskab for Vestjysk Ølkultur fredag den 1. november, og du er velkommen.

Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej 3, Hjerm, kl. 18.00.

Programmet lyder:
1. Vores kanongode køkkenteam sørger for, at vi får noget godt at spise.
2. Blindsmagning på udvalgte julebryg. Amerikansk lotteri i pausen – husk penge til lodder. Der er fine præmier. 
3. Vi kårer årets julebryg 2019

Det koster 200 kr. at være med. Gæster må også gerne komme med, så har du ven, bekendt, kollega, som kunne tænkes at have lyst til at smage på godt øl, må du gerne reklamere for SVØ’s arrangement. Gæster skal af med 50 kr. ekstra, som bliver trukket fra kontingentet ved eventuel efterfølgende indmeldelse i SVØ.

Tilmelding senest den 29. oktober via SVØ’s hjemmeside www.svo.dk eller send en SMS til Steffen på tlf. 2656 4546 eller en mail til gravlund@jensen.mail.dk
Der kører tog fra Struer 17.42 og retur 22.03 eller 00.03. Fra Holstebro kører toget 17.49 og retur 23.05.
Vi glæder os til at se jer.

Hilsen  bestyrelsen SVØ

Besøg på bryghus.

 

Turen går til Viborg Bryghus torsdag d. 3. oktober 2019. Har du lyst til at tage med?
Så skal du være klar til afgang med SVØ-bussen fra Holstebro Banegård kl. 17.30.
Besøget på Viborg Bryghus består af rundvisning i bryggeriet, Bryggerstuens berømte pølsebord og smagsprøver på gode Viborg øl.
Der bliver også tid til snak og almindelig hygge, og vi kan købe alle de øl med hjem, der lige falder i ens smag.

Prisen for hele arrangementet er kun 300 kr. Du må gerne invitere en gæst med, gæster skal betale 350 kr.

Der er tilmelding til Steffen på tlf. 2656 4546 eller pr. mail gravlund@jensen.mail.dk senest fredag d. 27. september. Tilmelding kan også ske via menuen ovenfor.

Vi skal være mindst 20 deltagere, ellers må vi aflyse turen. Derfor vil vi gerne have hurtig tilmelding, så vi kan helt sikre på at turen gennemføres.
Befordring til og fra Holstebro Banegård klarer man selv

Højt Skum

Bestyrelsen

Påskebrygsmagning 2019

Resultat af påskebrygsmagning 2019

Mild klasse, indtil 6,0%

 1. Refsvindinge, Mors påske stout
 2. Viborg Bryghus, Forårs bryg
 3. Indslev bryggeri, påske hvede
 4. Okkara vår
 5. Ebeltoft Gårdbryggeri, Påske
 6. Bryggeriet Herning

Desuden smagte vi Ebeltoft Dark Lager som servering nr. 4. Det er ikke en påskebryg, men den opnåede en flot score. Faktisk det højeste i klassen.

Stærk klasse, over 6%

 1. Viborg Bryghus, Påske Bocken
 2. Hancock Bryggerierne, Påskebryg
 3. Hancock Bryggerierne, påskebeer
 4. Refsvindinge, Sorte Får
 5. Thisted Bryghus, Easter Bock
 6. Thisted Bryghus, Påske Stenøl
 7. Nørre Nissum håndbryg, Påske Blond
 8. Starup Håndbryg, Bukke Bruse

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling 2019 og påskebrygsmagning

Fredag den 5. april 2019 kl. 18.00 afholder SVØ general-forsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.
Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi star-ter med noget godt at spise, og så er der generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor (Jens Chr. Mortensen er på valg)
8. Eventuelt

Ad pkt. 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Bjarne B. Kristensen, Jens Martin Andersen, Steffen G. Jensen og Knud Erik Nielsen.

Følgende suppleanter er på valg:
Bjørn Wogensen og Mikkel Kopeland

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Efter generalforsamlingen skal vi smage på nogle udvalgte påskebryg. Glæd jer, der kommer både nogen vi kender fra tidligere år og nogle nye.
Tilmelding nederst på siden eller til formand Steffen Jensen, på tlf. 2656 4546 eller pr. mail gravlund@jensen.mail.dk senest søndag d. 31. marts 2019.

Prisen for at være med er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., men kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldel-se i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret på general-forsamlingen, men middagen, påskebryggene og den gode stemning må nydes i fulde drag.

Togtider:
Fra Holstebro kl. 17.49 er i Hjerm kl. 17.55
Seneste tog til Holstebro afgår fra Hjerm kl. 23.05
Fra Struer kl. 17.33 er i Hjerm kl. 17.42
Seneste tog til Struer afgår fra Hjerm kl. 00.03

Fra kassereren:
Kontingentet for 2019 er fastsat til 200 kr.

Kontingentet kan indbetales på SVØ’s bankkonto reg. nr. 9617 konto nr. 0742380947. VIGTIGT: Deltagelse i general-forsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt inden generalforsamlingen.
HUSK at anføre navn og adresse og mail ved betalingen.

 

ØLAFTEN MED TYSK ØL

FREDAG D. 1. MARTS

Der kommer mange gode øl fra Tyskland, og de tyske ølbryggere har leveret inspiration til bryggere over det meste af verden.
Vi har sat os for at undersøge lidt nærmere, om de tyske øl er gode, eller om de er meget gode. Det gør vi fredag den 1. marts 2019 kl. 19.00 i Bryggerlaugets lokale i Danmarksgade 4, Holstebro.
Vi sørger for et varieret udvalg af forskellige tyske øl, og vi sørger for smørrebrød, så vi ikke går til smagningen på tomme maver. Måske kommer vi også til at smage på lidt hjemmebryg fra et par af Bryggerlaugets medlemmer.
Vil du være med? Der er god, men begrænset plads, så først til mølle gælder. Derfor, skynd dig at tilmelde dig til Steffen på mail gravlund@jensen.mail.dk eller via hjemmesiden, menuen øverst. Tilmeldingsfristen, som skal respekteres, er mandag den 25. februar kl. 19.00.
Hyggen, 3 stk. smørrebrød pr. m/k og ølsmagningen koster 175 kr.
Medlemmer har fortrinsret denne aften, og man er medlem af SVØ, når kontingentet er betalt. Kontingentet er 200 kr., som kan indbetales på SVØ’s bankkonto, reg.nr. 9617 konto 0742380947.
Gæster er også velkomne, i det omfang pladsen tillader det. For gæster er prisen 225 kr. De kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ.
Vi glæder os til at se jer.