Forfatterarkiv: Brygmester

Resultat julebryg 2018

Selskab for Vestjysk Ølkultur afholdt julebrygsmagning, fredag den 2. november 2018

Selskabet havde valgt 17 julebryg, som var inddelt i to klasser efter deres alkoholstyrke.
Selskabets deltagende medlemmer skulle prøvesmage julebryggene og give point efter hvor godt de kunne lide dem.
Julebryggene blev bedømt ud fra deres farve, duft, smag og eftersmag.

Da prøvesmagningen var slut blev pointene talt sammen, og de to jule bryg som havde fået flest point i hver deres klasse, kunne kåres som årets julebryg.

Placering den lette klasse:                                        Servering    Point  

 1. Merry Christmas, Hancock Bryggerierne                    5              123
 2. Jól, Okkara, Færøerne                                                     1              121
 3. Ale No. 24, Bryggeriet Refsvindinge                             7              116
 4. Jule IPA, Viborg Bryghus                                                 6              103
 5. Julebryg, Herning Bryghus                                             2              101
 6. Økologisk Julefred, Thisted Bryghus                            4               96
 7. Batazar, Æbeltoft Gårdbryggeri                                    8               93
 8. Jotun, Frejdahl Bryg                                                        3                66

Placering den tunge klasse:

 1. Jultorvet, Viborg Bryghus                                               17           151
 2. Christmas Bock, Thisted Bryghus                                  9            128
 3. Julebocken, Viborg Bryghus                                          10            127
 4. Julehvede, Indslev Bryg                                                  12            124
 5. Julebryg, Hancock Bryggerierne                                   15            119
 6. Vinter Solhverv, Bryggeriet Refsvindinge                    11            114
 7. Grøn Jul, Nørre Nissum Håndbryg                               13            101
 8. Juleporter, Æbeltoft Gårdbryggeri                                16           101
 9. Årets julehøst, Bryggeriet Refsvindinge                       14            82

 

 

Julebrygsmagning 2018

Julebrygsmagningen 2018 i Selskab for Vestjysk Ølkultur foregår fredag den 2. november, og du er velkommen.

Det sker i Hjerm Forsamlingshus, Engvej 3, Hjerm, fra kl. 18.00.

Vi skal først have noget godt at spise. Derefter er der blindsmagning på udvalgte julebryg fra både nær og fjern. Til slut kårer vi Årets Julebryg 2018.

Det koster 200 kr. at være med. Gæster må også gerne komme med, så har du ven, bekendt, kollega, som kunne tænkes at have lyst til at smage på godt øl, må du gerne reklamere for SVØ’s arrangement. Gæster skal af med 50 kr. ekstra, som bliver trukket fra kontingentet ved eventuel efterfølgende indmeldelse i SVØ.

Husk penge til amerikansk lotteri, vi sørger for nogle rigtig gode præmier til de heldige.

Tilmelding til Steffen på tlf. 2656 4546 eller pr. mail gravlund@jensen.mail.dk eller via hjemmesiden, senest den 29. oktober.

På tur med SVØ

SVØ BESØGER BRYGGERIET WILLEMOES. VIL DU MED ?

SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 9. JULI

Vi er tit blevet opfordret til at arrangere besøg på Bryggeriet Willemoes, så vi kan se og høre om, hvordan de laver deres gode øl.

Det sker nu, for bryggeriet vil gerne tage imod et hold gæster fra SVØ mandag den 9. juli. Her får vi lejlighed til at se et arbejdende bryggeri.  Rundvisningen starter kl. 12.00, så vi skal være der lidt før.

SVØ-bussen starter fra Holstebro Banegård kl. 09.00. Herefter går turen sydover, indtil vi finder en god rasteplads, hvor vi får lidt at spise. Der bliver mulighed for opsamling af vore medlemmer fra de sydlige egne et passende sted, som aftales nærmere ved tilmeldingen.

Der er max. plads til 19 deltagere, så det gælder om at være hurtig, der gælder først til mølle.

Prisen er 250 kr. for bustur, en burger el. lign. på turen ud og bryggeribesøget med hvad dertil hører.

Tilmelding til Steffen på tlf. 2656  4546,  mail: gravlund@jensen.mail.dk eller her på hjemmesiden ,snarest. Tilmeldings formular findes øverst på siden.

Referat generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling i Selskab for Vestjysk Ølkultur d. 16. marts 2018.

Generalforsamlingen blev afholdt i Hjerm Sognegård med deltagelse af ca. 30 medlemmer.

Pkt. 1: Valg af dirigent
Bjørn Wogensen blev valgt.

Pkt. 2: Beretning ved formanden.
2017 startede med generalforsamling og påskebrygsmagning med 38 deltagere. Årets påskebryg i den stærke klasse blev Sorte Får fra Refsvindinge, og i den svage klasse tog Vår fra færøske Okkara titlen. Den 19. maj besøgte vi Jelling Bryghus, som også laver gode øl, selv om pladsen i bryggeriet er trang. I september smagte vi øl i Bryggerlaugets lokaler i Holstebro. Temaet var øl fra det færøske bryggeri Okkara.  Det var godt øl og et meget vellykket arrangement.  Årets julebrygsmagning i november bød på 12 fine øl. Årets julebryg i den stærke klasse blev Jule Bocken fra Viborg Bryghus. I den svagere klasse tog Jule Hyg fra Refsvindinge titlen.  Tak til de 42 deltagere for god opbakning til lotteriet, som skæppede godt kassen. Også tak til vores sponsorer for præmier til lotteriet og for øl til vores smagninger. Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3: Regnskab
Kasserer Jens Martin var forhindret i at deltage, så Bjarne fik opgaven med at gennemgå regnskabet. Der var et overskub på 11.091,16 kr. Formuen er nu på 51.257,76 kr. Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: Kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret, d.v.s. 200 kr. Det blev vedtaget.

Pkt. 5 Indkomne forslag
Ingen.

Pkt. 6 Valg
Per Korsgaard, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen var på valg. Per ønskede at gå ud af bestyrelsen. Henrik og Jens Ole blev foreslået, det samme gjorde Svend Balsby. Alle tre blev valgt. Bjørn Wogensen og Mikkel Kopeland blev foreslået som suppleanter, og de blev valgt.

Pkt. 7 Valg af revisor
J.C. Mortensen blev genvalgt.

Pkt. 8 Eventuelt.
Der er klage over hjemmesiden, den er ikke stabil nok. Formanden lover at der arbejdes på sagen. Der blev spurgt til arrangementer resten af året. Formanden afslørede at turen går til Willemoes den 9. juli, og senere laver vi en smagning i Bryggerlaugets lokale i Holstebro. Sæsonen afsluttes med julebrygsmagning til november.

Tak for dejlig mad til Conni og køkkenholdet.

Referat: Jens Ole Jespersen

Resultat påskebryg 2018

Påskebrygsmagning 2018

SVØ’s medlemmer kom på hårdt men dejligt arbejde, da de skulle smage og bedømme 12 påskebryg. De var delt op i 2 klasser, en for øl t.o.m. 6,3% og en for stærke øl over 6,3%.

Serveringsrækkefølgen står i ( )

Resultatet i den stærke klasse blev:

Nr. 1, 114 stemmer, Påske Bocken, Viborg Bryghus (7)
Nr. 2, 105 stemmer, Påske Bryg, Willemoes (8)
Nr. 3, 104 stemmer, Påske Ale, Refsvindinge Bryghus (9)
Nr. 4,   99 stemmer, Påske Bryg, Hancock (12)
Nr. 5    96 stemmer, Påske Ale, Willemos (11)
Nr. 6,   81 stemmer, Påske Stenøl, Thisted Bryghus (10)

Resultatet i den knap så stærke klasse blev:

Nr. 1, 113 stemmer, Påskebeer, Hancock (6)
Nr. 2,   98 stemmer, Påske Bryg, Mylius-Erichssen B. (4)
Nr. 3,   74 stemmer, Vår, Okkara (1)
Nr. 4,   72 stemmer, Påske Bryg, Bryggeriet Herning (2)
Nr. 5,   64 stemmer, Ale Nr. 4, Refsvindinge Bryggeri (3)
Nr. 6,   57 stemmer, Påske Ale, Thisted Bryghus (5)

Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018 og påskebrygsmagning

 

Fredag den 16. marts 2017 kl. 18.00 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.

Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi starter med noget godt at spise, og så er der generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor (Jens Chr. Mortensen er på valg)
 8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Ad pkt. 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Per Korsgaard, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen.

Følgende suppleanter er på valg:
Svend Balsby og Bjørn Wogensen.

Efter generalforsamlingen skal vi smage på nogle udvalgte påskebryg. Glæd jer, der kommer både nogen vi kender fra tidligere år og nogle nye.

Tilmelding til formand Steffen Jensen på tlf. 2656 4546, pr. mail gravlund@jensen.mail.dk eller  på hjemmesiden, under tilmelding til arrangementer, senest søndag d. 11. marts 2018.

Prisen for at være med er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., men kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og den gode stemning må nydes i fulde drag.

Togtider:

Fra Holstebro kl. 17.49 er i Hjerm kl. 17.55
Seneste tog til Holstebro afgår fra Hjerm kl. 23.05

Fra Struer kl. 17.33 er i Hjerm kl. 17.39
Seneste tog til Struer afgår fra Hjerm kl. 00.03

Fra kassereren:

Kontingentet for 2018 er fastsat til 200 kr.

Kontingentet kan indbetales på SVØ’s bankkonto reg. nr. 9617 konto nr. 0742380947. VIGTIGT: Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt inden  generalforsamlingen.

HUSK at anføre navn og adresse og mail ved betalingen.

Resultat julebryg 2017

Resultatet af årets julebrygsmagning i Selskab for Vestjysk Ølkultur.

Øl under 6,3%
1. Refsvindinge Bryghus med Julehyg
2. Okkarra med Jól
3. Mylius Eriksen med Ludvigs Jul
4. Thisted Bryghus med Økologisk Julefred
5. Hancock Bryggerierne med Merry Christmas
6. Bryggeriet Herning med Julebryg

Øl over 6,3%
1. Viborg Bryghus med Jule Bocken
2. Hancock Bryggerierne med Jule Bryg
3. Willemoes med Jule Ale
4. Thisted Bryghus med Jule Stenøl
5. Refsvindinge Bryghus med Finn´s Jul
6. Willemoes med Jul 2017

Tak til alle medlemmer der mødte talstærkt op og en stor tak til Bryggerierne der deltog samt til vores sponsorer ved vores lotteri.

Glædelig Jul fra Bestyrelsen

Højt skum
Formand
Steffen Golczyk Jensen.

Julebrygsmagning 2017

Årets julebrygsmagning i Selskab for Vestjysk Ølkultur foregår fredag den 3. november.

Hjerm Forsamlingshus, Engvej 3, Hjerm, fra kl. 18.00.

Vi skal først have noget godt at spise, og derefter bliver der blindsmagning på udvalgte julebryg fra både nær og fjern, og til slut kårer vi Årets Julebryg 2017.

Det koster 200 kr. at være med. Gæster må også gerne komme med. Så har du ven, bekendt, kollega, som kunne tænkes at have lyst til at smage på godt øl, må du gerne reklamere for SVØ’s arrangement. Gæster skal af med 50 kr. ekstra, som bliver trukket fra kontingentet ved eventuel efterfølgende indmeldelse i SVØ.

Husk også penge til amerikansk lotteri, vi vil sørge for ekstra gode præmier i år.

Tilmelding til Steffen på tlf. 2656 4546,  pr. mail gravlund@jensen.mail.dk eller via hjemmesiden senest den 30. oktober.

Smag på øl med SVØ

 Fredag den 22. september kl. 18.30 hos Baggårdens Bryggerlaug,
Danmarksgade 4, Holstebro 

I 2010 sendte et nyt bryggeri på Færøerne de første øl på markedet. Bryggeriet hedder Okkara Bryggjarí og ligger i Velbastadur, ca. 7 km fra Torshavn. Grundlæggeren hedder Høgni Jensen, og den daglige drift varetages af Bjarne Olsen, som bl. a. har arbejdet på Thisted Bryghus, inden han startede på Færøerne. Det forlyder, at Peter Klemensen, tidligere brygmester og direktør på Thisted Bryghus, har hjulpet godt til under opstarten af Okkara. Bryggeriets start var altså i gode hænder.

Den 22. september skal vi smage på 5 forskellige øl fra Okkara, og det kan vi roligt glæde os til. Vi har allerede mødt øl fra Okkara i SVØ. Som nogen måske husker, besatte bryggeriets ”Vår” første pladsen i den lette klasse ved påskebrygsmagningen her i 2017.

Til gengæld for øllene har vi lovet at fortælle Okkara, hvordan vi synes om deres øl.

Men ikke nok med det. Vi skal også smage på 4 stk. af bryggerlaugets frembringelser. Flere af SVØ’s  medlemmer er med i bryggerlauget, så vi håber, at de finder nogle rigtig gode smagsprøver til os.

Ingen ølsmagning på tom mave, så vi starter selvfølgelig aftenen med noget at spise.

Det koster 100 kr. at være med til denne spændende aften. Gæster må gerne medbringes – de skal give 50 kr. ekstra, som trækkes fra ved eventuel efterfølgende indmeldelse i SVØ.

Tilmelding senest mandag den 18. september til Steffen på mail: gravlund@jensen.mail.dk, på tlf. 2656 4546 eller her på siden under menuen tilmeldinger.

Besøg Jelling Bryghus

Så går turen til Jelling bryggeri fredag d. 19/5-2017 kl. 19:00

Vi starter med spisning på byens cafe. Der efter er der rundvisning på bryggeriet, hvor der vil være smagsprøver på deres særdeles gode øl.

Efter rundvisningen vil der være mulighed får at hygge sig med hinanden, og købe den/de øl der lige faldt i ens smag.
Prisen for hele arrangementet er kun 250 kr.

I prisen er der stegt flæsk m. persille sovs, kartofler og rødbeder, 1 stor fadøl efter eget valg, smagsprøver og rundvisning.

Tilmelding til Steffen Jensen.  Der betales ved tilmeldingen på MobilePay 26564546 eller konto nr. 7598 1026000. Husk navn!  Tilmelding senest d. 14/5-2017

Befordring til bryggeriet klare man selv. Toget kører fra Holstebro kl.17:20 og retur hver time kl. ca. halv.

Højt Skum
Bestyrelsen