Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018 og påskebrygsmagning

 

Fredag den 16. marts 2017 kl. 18.00 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.

Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi starter med noget godt at spise, og så er der generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor (Jens Chr. Mortensen er på valg)
  8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Ad pkt. 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Per Korsgaard, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen.

Følgende suppleanter er på valg:
Svend Balsby og Bjørn Wogensen.

Efter generalforsamlingen skal vi smage på nogle udvalgte påskebryg. Glæd jer, der kommer både nogen vi kender fra tidligere år og nogle nye.

Tilmelding til formand Steffen Jensen på tlf. 2656 4546, pr. mail gravlund@jensen.mail.dk eller  på hjemmesiden, under tilmelding til arrangementer, senest søndag d. 11. marts 2018.

Prisen for at være med er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., men kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og den gode stemning må nydes i fulde drag.

Togtider:

Fra Holstebro kl. 17.49 er i Hjerm kl. 17.55
Seneste tog til Holstebro afgår fra Hjerm kl. 23.05

Fra Struer kl. 17.33 er i Hjerm kl. 17.39
Seneste tog til Struer afgår fra Hjerm kl. 00.03

Fra kassereren:

Kontingentet for 2018 er fastsat til 200 kr.

Kontingentet kan indbetales på SVØ’s bankkonto reg. nr. 9617 konto nr. 0742380947. VIGTIGT: Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt inden  generalforsamlingen.

HUSK at anføre navn og adresse og mail ved betalingen.