Referat generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling i Selskab for Vestjysk Ølkultur d. 16. marts 2018.

Generalforsamlingen blev afholdt i Hjerm Sognegård med deltagelse af ca. 30 medlemmer.

Pkt. 1: Valg af dirigent
Bjørn Wogensen blev valgt.

Pkt. 2: Beretning ved formanden.
2017 startede med generalforsamling og påskebrygsmagning med 38 deltagere. Årets påskebryg i den stærke klasse blev Sorte Får fra Refsvindinge, og i den svage klasse tog Vår fra færøske Okkara titlen. Den 19. maj besøgte vi Jelling Bryghus, som også laver gode øl, selv om pladsen i bryggeriet er trang. I september smagte vi øl i Bryggerlaugets lokaler i Holstebro. Temaet var øl fra det færøske bryggeri Okkara.  Det var godt øl og et meget vellykket arrangement.  Årets julebrygsmagning i november bød på 12 fine øl. Årets julebryg i den stærke klasse blev Jule Bocken fra Viborg Bryghus. I den svagere klasse tog Jule Hyg fra Refsvindinge titlen.  Tak til de 42 deltagere for god opbakning til lotteriet, som skæppede godt kassen. Også tak til vores sponsorer for præmier til lotteriet og for øl til vores smagninger. Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3: Regnskab
Kasserer Jens Martin var forhindret i at deltage, så Bjarne fik opgaven med at gennemgå regnskabet. Der var et overskub på 11.091,16 kr. Formuen er nu på 51.257,76 kr. Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: Kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret, d.v.s. 200 kr. Det blev vedtaget.

Pkt. 5 Indkomne forslag
Ingen.

Pkt. 6 Valg
Per Korsgaard, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen var på valg. Per ønskede at gå ud af bestyrelsen. Henrik og Jens Ole blev foreslået, det samme gjorde Svend Balsby. Alle tre blev valgt. Bjørn Wogensen og Mikkel Kopeland blev foreslået som suppleanter, og de blev valgt.

Pkt. 7 Valg af revisor
J.C. Mortensen blev genvalgt.

Pkt. 8 Eventuelt.
Der er klage over hjemmesiden, den er ikke stabil nok. Formanden lover at der arbejdes på sagen. Der blev spurgt til arrangementer resten af året. Formanden afslørede at turen går til Willemoes den 9. juli, og senere laver vi en smagning i Bryggerlaugets lokale i Holstebro. Sæsonen afsluttes med julebrygsmagning til november.

Tak for dejlig mad til Conni og køkkenholdet.

Referat: Jens Ole Jespersen