Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling 2019 og påskebrygsmagning

Fredag den 5. april 2019 kl. 18.00 afholder SVØ general-forsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.
Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi star-ter med noget godt at spise, og så er der generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor (Jens Chr. Mortensen er på valg)
8. Eventuelt

Ad pkt. 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Bjarne B. Kristensen, Jens Martin Andersen, Steffen G. Jensen og Knud Erik Nielsen.

Følgende suppleanter er på valg:
Bjørn Wogensen og Mikkel Kopeland

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Efter generalforsamlingen skal vi smage på nogle udvalgte påskebryg. Glæd jer, der kommer både nogen vi kender fra tidligere år og nogle nye.
Tilmelding nederst på siden eller til formand Steffen Jensen, på tlf. 2656 4546 eller pr. mail gravlund@jensen.mail.dk senest søndag d. 31. marts 2019.

Prisen for at være med er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., men kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldel-se i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret på general-forsamlingen, men middagen, påskebryggene og den gode stemning må nydes i fulde drag.

Togtider:
Fra Holstebro kl. 17.49 er i Hjerm kl. 17.55
Seneste tog til Holstebro afgår fra Hjerm kl. 23.05
Fra Struer kl. 17.33 er i Hjerm kl. 17.42
Seneste tog til Struer afgår fra Hjerm kl. 00.03

Fra kassereren:
Kontingentet for 2019 er fastsat til 200 kr.

Kontingentet kan indbetales på SVØ’s bankkonto reg. nr. 9617 konto nr. 0742380947. VIGTIGT: Deltagelse i general-forsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt inden generalforsamlingen.
HUSK at anføre navn og adresse og mail ved betalingen.