Generalforsamling 2020

!!!Så blev det muligt at afholde generalforsamlingen 2020. Datoen er sat til den 21. august, kl. 18.!!!

Fredag den 21. august 2020 kl. 18.00 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.

Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi starter med noget godt at spise, og så er der generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Ad pkt. 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Svend Balsby, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen
Revisor: Jens Christian Mortensen
Følgende suppleanter er på valg:
Bjørn Wogensen og Mikkel Kopeland

Efter generalforsamlingen skal vi smage på nogle udvalgte påske/sommerbryg. Glæd jer, der kommer både nogen vi kender fra tidligere år og nogle nye.
Tilmelding via hjemmesiden eller til Steffen Jensen pr. mail gravlund@jensen.mail.dk senest onsdag d. 19. august 2020.

Prisen for at være med er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., men kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og den gode stemning må nydes i fulde drag.

Togtider:
Fra Holstebro kl. 17.49 er i Hjerm kl. 17.55
Seneste tog til Holstebro afgår fra Hjerm kl. 23.05

Fra Struer kl. 17.33 er i Hjerm kl. 17.42
Seneste tog til Struer afgår fra Hjerm kl. 00.03

Fra kassereren:

Kontingentet for 2020 er fastsat til 200 kr.
Kontingentet kan indbetales på SVØ’s bankkonto reg. nr. 9617 konto nr. 0742380947. VIGTIGT: Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt inden generalforsamlingen.

HUSK at anføre navn og adresse og mail ved betalingen