Generalforsamling 2020, referat

Generalforsamlingen blev afholdt i Hjerm Sognegård med deltagelse af ca. 28 medlemmer.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Det havde været nødvendigt at udsætte den fra det normale tidspunkt i foråret indtil nu på grund af de stramme coronarestriktioner, men nu lykkedes det endeligt. Herefter gik vi over til dagsordenen.

Pkt. 1: Valg af dirigent – Bjarne B. Kristensen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet.

Pkt. 2: Beretning ved formanden.

2019 startede med generalforsamling og påskebrygsmagning. Det blev en god aften for de 27 deltagere. De fik serveret en dejlig middag, og efter generalforsamlingen var der smagning og bedømmelse af 15 forskellige påskebryg.

Det næste arrangement var en tur til Viborg Bryghus. Vi kunne godt have været lidt flere, men dem der var med havde en hyggelig dag med rundvisning, hvor bryggeren fortalte en masse historier. Aftenen sluttede med ølsmagning og pølsebord i bryggerstuen.

Julebrygsmagningen i november havde 33 deltagere. Da først vores trofaste køkkenteam havde sørget godt for os, var der 13 julebryg til bedømmelse. Deltagerne købte også godt med lodder til lotteriet, tak for det.

Tak til sponsorer, køkkenteamet og bestyrelsen for godt samarbejde i 2019.

Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren fremlagde regnskabet, der sluttede med et minus på 4.511,40 kr. Herefter er formuen på 50.051,96 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret 200 kr., og det blev vedtaget.

Pkt. 5: Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet skal være betalt senest d. 1. marts, og at det ikke fremover vil være muligt, at betale kontingent ved døren til generalforsamlingen. Betalingspåmindelse vil blive udsendt.

Det blev vedtaget.

Pkt. 6: Valg af bestyrelse og suppleanter.

Svend Balsby, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen var på valg til bestyrelsen. Svend Balsby og Henrik Bøgild blev genvalgt, medens Jens Ole Jespersen ikke genopstillede. I stedet blev Jonas Højris Kjær foreslået og valgt.

Bjørn Wogensen og Mikkel Kopeland var på valg som suppleanter. Begge blev genvalgt.

Pkt. 7: Valg af revisor. Jens Chr. Mortensen var på valg. Jens Chr. blev genvalgt.

Pkt. 8: Eventuelt. I resten af 2020 har bestyrelsen planer om besøg på Nr. Nissum Bryghus d. 25/9. Det bliver et kør selv arrangement til 175 kr. pr. person, og julebrygsmagningen bliver d. 6/11. Næste års generalforsamling bliver den 19/3 2021. Indbydelser udsendes.

Da Jens Ole havde valgt at stoppe i bestyrelsen, overrakte Steffen ham en kurv med øl og søde sager som tak for indsatsen i SVØ. Jeg siger også mange tak.

Referat: Jens Ole Jespersen, udnævnt til sekretær i dagens anledning da Svend Balsby var forhindret i at deltage.

På grund af coronapandemien var det ikke muligt at afvikle generalforsamlingen og den traditionelle påskebrygsmagning i foråret, som vi plejer. Heldigvis blev der alligevel ølsmagning. Vi fik nemlig serveret en hel stribe spændende og meget forskellige øl. De nævnes her i serveringsrækkefølge:

 1. Okkara Vår
 2. Hancock Beer
 3. Staarup Håndbryg Hyldeknægt
 4. Bryggeriet Refsvindinge Påske Bryg
 5. Staarup Håndbryg Bukkebruse
 6. Tuborg Alkoholfri
 7. Nissum Bryghus Påskeblond
 8. Hancock Påske Bryg
 9. Staarup Håndbryg Humlebier
 10. Bryggeriet Refsvindinge Mors Påske Stout
 11. Struer Håndbryg Venø
 12. Bryggeriet Refsvindinge Sorte Får
 13. Staarup Håndbryg Høtyv
 14. Bryggeriet Refsvindinge Påske Ale
 15. Nissum Bryghus Mørk Hvede
 16. Staarup Håndbryg Juleklokker