Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling 2016 

Fredag den 4. marts kl. 17.30 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.
Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm.

Vi starter med spisning og derefter ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

ad 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Jens ole Jespersen, Per Korsgaard, Henrik Bøgild. Alle modtager gerne genvalg.
Følgende suppleanter er på valg: Svend Balsby og Knud Erik Nielsen

Efter generalforsamlingen skal vi smage på et bredt udvalg af årets påskebryg.

Tilmelding til arrangementet til Steffen Jensen pr. mail gravlund@jensen.mail.dk , på tlf. 2656 4546, eller via hjemmesiden,(klik på tilmelding øverst på siden) senest mandag den 26. februar.

Pris for arrangementet er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., og kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret ved generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og hyggeligt samvær må nydes i fulde drag.