Generalforsamling 2017

Fredag den 31. marts 2017 kl. 18.00 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.

Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi starter med en god middag, og så er der generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor (Jens Chr. Mortensen er på valg)
  8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Ad pkt. 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Steffen Jensen
Bjarne B. Kristensen,
Jens Martin Andersen
Allan Pedersen.

Følgende suppleanter er på valg:
Svend Balsby
Knud Erik Nielsen.

Efter generalforsamlingen skal vi smage på nogle udvalgte påskebryg. Glæd jer, der kommer både nogen vi kender fra tidligere år og nogle nye.

Tilmelding via hjemmesiden el. Til formand Steffen Jensen på tlf. 2656 4546 evt. pr. mail gravlund@jensen.mail.dk senest mandag den 27. marts 2017.

Prisen for at være med er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., men kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og den gode stemning må nydes i fulde drag.

Togtider:

Fra Holstebro kl. 17.48 er i Hjerm kl. 17.55
Seneste tog til Holstebro afgår fra Hjerm kl. 23.16

Fra Struer kl. 17.32 er i Hjerm kl. 17.41
Seneste tog til Struer afgår fra Hjerm kl. 00.02

Fra kassereren:
Kontingentet for 2017 blev fastsat til 200 kr. på generalforsamlingen i 2016.
Kontingentet kan indbetales på SVØ’s bankkonto reg. nr. 9617 konto nr. 0742380947. VIGTIGT: Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt senest 3 dage før generalforsamlingen.

HUSK at anføre navn og adresse og mail ved betalingen.