Generalforsamling den 4. marts 2016

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forsalg
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Generalforsamlingen blev indledt med, at Henrik Bøgild præsenterede en øl, han havde fået med som gave fra Refsvindinge Bryggeri, så SVØs medlemmer kunne smage den på foreningens generalforsamling. Der var tale om et specialbryg, Ball Dels Diables. Den var brygget til en særlig begivenhed i Spanien, hvor nogle af bryggerens familiemedlemmer bor. Øllen er på 5,7%, og der indgår både røgmalt og chili i ingredienserne. Stærke sager. Der er kun lavet dette ene bryg, og den vil efter sigende ikke blive brygget igen. Det er altså ærgerligt, men så var vi jo heldige at få den med her i aften.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tak til brygger John Rasmussen og fru Ellen for at vi fik lejlighed til at smage den. SKÅL!

Herefter gik vi over til selve generalforsamlingen.

ad 1)

Bestyrelsen foreslog Bjarne B. Kristensen. Valgt med akklamation.

ad 2)

Formandens berettede om SVØs arrangementer i 2015, som startede med generalforsamling og påskebrygsmagning. Vi kunne desuden se tilbage på 2 vellykkede udflugter. Vi havde været på Viborg Bryghus og på en tur med tre højdepunkter, nemlig besøg på Viskum Snaps, Randers Bryghus og Gitta og Erik Gnudtzmann i Randers. Formanden rettede specielt tak til Gitta og Erik for den fine medtagelse og fortrinlige behandling. Endelig var der julebrygsmagningen i november med ca. 40 deltagere. Det var glædeligt, at man kunne læse om julebrygsmagningen på de to sejrende bryggeriers hjemmesider, Viborg Bryghus og Föroya Bjór. Desuden kom der en flot artikel i Viborg Nyt. Formanden sluttede med at takke SVØs sponsorer for stor imødekommenhed. Formanden mindede om, at ordningen med at man kan tage en gæst med til SVØs arrangementer stadig gælder.

Fra salen blev der efterlyst PR materiale for SVØ.

Herefter blev beretningen godkendt.

ad 3)

Regnskabet omdelt – der er et overskud på 2.437,62 kr. Det skyldes især at deltagerne ved julebrygsmagningen var flinke til at købe amerikansk lotteri. Ingen spørgsmål til regnskabet.

ad 4)

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, altså 200 kr. Det blev vedtaget.

ad 5)

Ingen forslag.

ad 6)

De tre, som var på valg til bestyrelsen, blev genvalgt. Det var Per Korsgaard, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen.

Der var også genvalg til de to suppleanter, Knud Erik Nielsen og Svend Balsby.

ad 7)

Jens Chr. Mortensen blev genvalgt.

ad 8)

Det blev foreslået, at starttidspunktet for arrangementerne afpasses efter togtiderne. Her i Hjerm ville det være fint at starte kl. 18.00.

Medlemmerne efterlyste PR materiale til uddeling. Formanden oplyste, at vi er ved at lave en folder, og at den bliver udsendt til alle interesserede inden længe.

Det var det. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Jens Ole Jespersen, sekretær.