Referat generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling i Selskab for Vestjysk Ølkultur d. 16. marts 2018.

Generalforsamlingen blev afholdt i Hjerm Sognegård med deltagelse af ca. 30 medlemmer.

Pkt. 1: Valg af dirigent
Bjørn Wogensen blev valgt.

Pkt. 2: Beretning ved formanden.
2017 startede med generalforsamling og påskebrygsmagning med 38 deltagere. Årets påskebryg i den stærke klasse blev Sorte Får fra Refsvindinge, og i den svage klasse tog Vår fra færøske Okkara titlen. Den 19. maj besøgte vi Jelling Bryghus, som også laver gode øl, selv om pladsen i bryggeriet er trang. I september smagte vi øl i Bryggerlaugets lokaler i Holstebro. Temaet var øl fra det færøske bryggeri Okkara.  Det var godt øl og et meget vellykket arrangement.  Årets julebrygsmagning i november bød på 12 fine øl. Årets julebryg i den stærke klasse blev Jule Bocken fra Viborg Bryghus. I den svagere klasse tog Jule Hyg fra Refsvindinge titlen.  Tak til de 42 deltagere for god opbakning til lotteriet, som skæppede godt kassen. Også tak til vores sponsorer for præmier til lotteriet og for øl til vores smagninger. Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3: Regnskab
Kasserer Jens Martin var forhindret i at deltage, så Bjarne fik opgaven med at gennemgå regnskabet. Der var et overskub på 11.091,16 kr. Formuen er nu på 51.257,76 kr. Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: Kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret, d.v.s. 200 kr. Det blev vedtaget.

Pkt. 5 Indkomne forslag
Ingen.

Pkt. 6 Valg
Per Korsgaard, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen var på valg. Per ønskede at gå ud af bestyrelsen. Henrik og Jens Ole blev foreslået, det samme gjorde Svend Balsby. Alle tre blev valgt. Bjørn Wogensen og Mikkel Kopeland blev foreslået som suppleanter, og de blev valgt.

Pkt. 7 Valg af revisor
J.C. Mortensen blev genvalgt.

Pkt. 8 Eventuelt.
Der er klage over hjemmesiden, den er ikke stabil nok. Formanden lover at der arbejdes på sagen. Der blev spurgt til arrangementer resten af året. Formanden afslørede at turen går til Willemoes den 9. juli, og senere laver vi en smagning i Bryggerlaugets lokale i Holstebro. Sæsonen afsluttes med julebrygsmagning til november.

Tak for dejlig mad til Conni og køkkenholdet.

Referat: Jens Ole Jespersen

Resultat påskebryg 2018

Påskebrygsmagning 2018

SVØ’s medlemmer kom på hårdt men dejligt arbejde, da de skulle smage og bedømme 12 påskebryg. De var delt op i 2 klasser, en for øl t.o.m. 6,3% og en for stærke øl over 6,3%.

Serveringsrækkefølgen står i ( )

Resultatet i den stærke klasse blev:

Nr. 1, 114 stemmer, Påske Bocken, Viborg Bryghus (7)
Nr. 2, 105 stemmer, Påske Bryg, Willemoes (8)
Nr. 3, 104 stemmer, Påske Ale, Refsvindinge Bryghus (9)
Nr. 4,   99 stemmer, Påske Bryg, Hancock (12)
Nr. 5    96 stemmer, Påske Ale, Willemos (11)
Nr. 6,   81 stemmer, Påske Stenøl, Thisted Bryghus (10)

Resultatet i den knap så stærke klasse blev:

Nr. 1, 113 stemmer, Påskebeer, Hancock (6)
Nr. 2,   98 stemmer, Påske Bryg, Mylius-Erichssen B. (4)
Nr. 3,   74 stemmer, Vår, Okkara (1)
Nr. 4,   72 stemmer, Påske Bryg, Bryggeriet Herning (2)
Nr. 5,   64 stemmer, Ale Nr. 4, Refsvindinge Bryggeri (3)
Nr. 6,   57 stemmer, Påske Ale, Thisted Bryghus (5)

Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018 og påskebrygsmagning

 

Fredag den 16. marts 2017 kl. 18.00 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.

Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi starter med noget godt at spise, og så er der generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor (Jens Chr. Mortensen er på valg)
 8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Ad pkt. 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Per Korsgaard, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen.

Følgende suppleanter er på valg:
Svend Balsby og Bjørn Wogensen.

Efter generalforsamlingen skal vi smage på nogle udvalgte påskebryg. Glæd jer, der kommer både nogen vi kender fra tidligere år og nogle nye.

Tilmelding til formand Steffen Jensen på tlf. 2656 4546, pr. mail gravlund@jensen.mail.dk eller  på hjemmesiden, under tilmelding til arrangementer, senest søndag d. 11. marts 2018.

Prisen for at være med er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., men kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og den gode stemning må nydes i fulde drag.

Togtider:

Fra Holstebro kl. 17.49 er i Hjerm kl. 17.55
Seneste tog til Holstebro afgår fra Hjerm kl. 23.05

Fra Struer kl. 17.33 er i Hjerm kl. 17.39
Seneste tog til Struer afgår fra Hjerm kl. 00.03

Fra kassereren:

Kontingentet for 2018 er fastsat til 200 kr.

Kontingentet kan indbetales på SVØ’s bankkonto reg. nr. 9617 konto nr. 0742380947. VIGTIGT: Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt inden  generalforsamlingen.

HUSK at anføre navn og adresse og mail ved betalingen.

Resultat julebryg 2017

Resultatet af årets julebrygsmagning i Selskab for Vestjysk Ølkultur.

Øl under 6,3%
1. Refsvindinge Bryghus med Julehyg
2. Okkarra med Jól
3. Mylius Eriksen med Ludvigs Jul
4. Thisted Bryghus med Økologisk Julefred
5. Hancock Bryggerierne med Merry Christmas
6. Bryggeriet Herning med Julebryg

Øl over 6,3%
1. Viborg Bryghus med Jule Bocken
2. Hancock Bryggerierne med Jule Bryg
3. Willemoes med Jule Ale
4. Thisted Bryghus med Jule Stenøl
5. Refsvindinge Bryghus med Finn´s Jul
6. Willemoes med Jul 2017

Tak til alle medlemmer der mødte talstærkt op og en stor tak til Bryggerierne der deltog samt til vores sponsorer ved vores lotteri.

Glædelig Jul fra Bestyrelsen

Højt skum
Formand
Steffen Golczyk Jensen.

Julebrygsmagning 2017

Årets julebrygsmagning i Selskab for Vestjysk Ølkultur foregår fredag den 3. november.

Hjerm Forsamlingshus, Engvej 3, Hjerm, fra kl. 18.00.

Vi skal først have noget godt at spise, og derefter bliver der blindsmagning på udvalgte julebryg fra både nær og fjern, og til slut kårer vi Årets Julebryg 2017.

Det koster 200 kr. at være med. Gæster må også gerne komme med. Så har du ven, bekendt, kollega, som kunne tænkes at have lyst til at smage på godt øl, må du gerne reklamere for SVØ’s arrangement. Gæster skal af med 50 kr. ekstra, som bliver trukket fra kontingentet ved eventuel efterfølgende indmeldelse i SVØ.

Husk også penge til amerikansk lotteri, vi vil sørge for ekstra gode præmier i år.

Tilmelding til Steffen på tlf. 2656 4546,  pr. mail gravlund@jensen.mail.dk eller via hjemmesiden senest den 30. oktober.

Smag på øl med SVØ

 Fredag den 22. september kl. 18.30 hos Baggårdens Bryggerlaug,
Danmarksgade 4, Holstebro 

I 2010 sendte et nyt bryggeri på Færøerne de første øl på markedet. Bryggeriet hedder Okkara Bryggjarí og ligger i Velbastadur, ca. 7 km fra Torshavn. Grundlæggeren hedder Høgni Jensen, og den daglige drift varetages af Bjarne Olsen, som bl. a. har arbejdet på Thisted Bryghus, inden han startede på Færøerne. Det forlyder, at Peter Klemensen, tidligere brygmester og direktør på Thisted Bryghus, har hjulpet godt til under opstarten af Okkara. Bryggeriets start var altså i gode hænder.

Den 22. september skal vi smage på 5 forskellige øl fra Okkara, og det kan vi roligt glæde os til. Vi har allerede mødt øl fra Okkara i SVØ. Som nogen måske husker, besatte bryggeriets ”Vår” første pladsen i den lette klasse ved påskebrygsmagningen her i 2017.

Til gengæld for øllene har vi lovet at fortælle Okkara, hvordan vi synes om deres øl.

Men ikke nok med det. Vi skal også smage på 4 stk. af bryggerlaugets frembringelser. Flere af SVØ’s  medlemmer er med i bryggerlauget, så vi håber, at de finder nogle rigtig gode smagsprøver til os.

Ingen ølsmagning på tom mave, så vi starter selvfølgelig aftenen med noget at spise.

Det koster 100 kr. at være med til denne spændende aften. Gæster må gerne medbringes – de skal give 50 kr. ekstra, som trækkes fra ved eventuel efterfølgende indmeldelse i SVØ.

Tilmelding senest mandag den 18. september til Steffen på mail: gravlund@jensen.mail.dk, på tlf. 2656 4546 eller her på siden under menuen tilmeldinger.

Besøg Jelling Bryghus

Så går turen til Jelling bryggeri fredag d. 19/5-2017 kl. 19:00

Vi starter med spisning på byens cafe. Der efter er der rundvisning på bryggeriet, hvor der vil være smagsprøver på deres særdeles gode øl.

Efter rundvisningen vil der være mulighed får at hygge sig med hinanden, og købe den/de øl der lige faldt i ens smag.
Prisen for hele arrangementet er kun 250 kr.

I prisen er der stegt flæsk m. persille sovs, kartofler og rødbeder, 1 stor fadøl efter eget valg, smagsprøver og rundvisning.

Tilmelding til Steffen Jensen.  Der betales ved tilmeldingen på MobilePay 26564546 eller konto nr. 7598 1026000. Husk navn!  Tilmelding senest d. 14/5-2017

Befordring til bryggeriet klare man selv. Toget kører fra Holstebro kl.17:20 og retur hver time kl. ca. halv.

Højt Skum
Bestyrelsen

Resultat påskebryg 2017

Der var fundet 11 påskebryg frem, som SVØ’s medlemmer skulle smage og bedømme. De var delt op i 2 klasser, en for øl t.o.m. 6,2% og en for stærke øl over 6,2%.

Resultatet i den stærke klasse blev:

Nr. 1, 140 stemmer, Sorte Får, Refsvindinge Bryggeri (11)
Nr. 2, 133 stemmer, Påske Bocken, Viborg Bryghus (7)
Nr. 3, 123 stemmer, Påske Beer, Hancock Bryggerierne (9)
Nr. 4, 122 stemmer, Påske Bryg, Hancock Bryggerierne (8)
Nr. 5, 108 stemmer, Påske Stenøl, Thisted Bryghus (10)

Resultatet i den ikke så stærke klasse blev:

Nr. 1, 130 stemmer, Vår, Okkara (Færøerne) (4)
Nr. 2, 126 stemmer, Påske Bryg, Mylius-Erichssen B. (5)
Nr. 3, 111 stemmer, Påske Bryg, Refsvindinge Bryggeri (2)
Nr. 4, 90 stemmer, Påske Bryg, Struer Håndbryg (1)
Nr. 5, 80 stemmer, Påske Bryg, Bryggeriet Herning (3)
Nr. 6, 73 stemmer, Påske Ale, Thisted Bryghus (6)

Generalforsamling 2017, referat

Fredag den 31. marts 2017 afholdt SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.
Det foregik i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi star-tede med en fantastisk middag, så stor tak til Conni og køk-kenteamet. Herefter var der generalforsamling med følgen-de dagsorden:
1. Valg af dirigent
Svend Balsby blev foreslået og valgt.

2. Beretning
Da vi mødtes til generalforsamlingen sidste år, var vi 26. Denne gang er vi oppe på 38. Det er dejligt med fremgang.
Den 28. maj 2016 fejrede vi SVØ’s 25 års jubilæum. Det var en forrygende aften. Jess Pilgaard fortalte om SVØ’s tilblivelse, tak for det Jess. Vi havde des-uden besøg af Torben Mathews fra Kolding og af René som brygger på Viborg Bryghus. De havde begge to spændende smagsprøver med, og de for-talte spændende historier om øl.
Den 2. september gik turen til Hancock Bryggerierne i Skive. Vi var 26 med bussen og enkelte andre fandt selv vej til bryggeriet. Verner, som gav os en interessant rundvisning på bryggeriet, havde sin helt egen opskrift på en god Hancock, nemlig 2 dele mørk gambrinus og 1 del dark lager, og den blan-ding delte han gavmildt ud af.
Sidste aktivitet for SVØ i 2016 blev julebrygsmag-ningen d. 4. november, med 35 deltagere.
Formanden sluttede sin beretning med en tak til medlemmer, resten af bestyrelsen og sponsorerne for god opbakning i 2016.

Der blev efterlyst noget at spise, når vi tager på bryggeribesøg. Der blev spurgt til program for 2017. Bestyrelsen offentliggør programmet, når det ligger fast, hvad vi skal lave og hvornår.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 4.989,25 kr., hvorefter SVØ’s formue er på 40.166,60 kr.
Der blev spurgt om hvorfor aktier er medregnet til købspris og ikke aktuel kurs.
Det blev oplyst, at aktierne medregnes til købspris, da der ikke findes en aktuel dagskurs på dem.
Udgiften til hjemmesiden på godt 1.500 kr. synes høj i forhold til udbyttet, og hjemmesiden gav anled-ning til nogen diskussion. Se også under eventuelt.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket vil sige 200 kr. Dette blev vedtaget.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Steffen Jensen, Jens Martin Andersen, Bjarne B. Kristensen og Allan Pedersen var på valg til besty-relsen. Allan Pedersen ønskede ikke at modtage genvalg. De 3 øvrige blev foreslået. Desuden blev Knud Erik Nielsen foreslået. Disse 4 blev valgt.
Svend Balsby og Knud Erik Nielsen var på valg som suppleanter. Svend Balsby blev genvalgt og Bjørn ? blev valgt.

7. Valg af revisor (Jens Chr. Mortensen er på valg)
Jens Chr. Mortensen blev genvalgt.

8. Eventuelt
Hjemmesiden blev drøftet, Gennemgående er hold-ningen, at den er kedelig. Bestyrelsen vil sammen med webmaster tage initiativ til at få den gjort mere spændende. Der var tilbud om hjælp fra flere sider.
Der var gode ideér fra flere sider til aktiviteter i SVØ, blandt andet har vi 5 forskellige øl fra det færøske bryggeri Okkara. De kommer på programmet til en smagning senere på året.
Bestyrelsen blev opfordret til at huske det vestjyske, når der sættes øl på programmet til jul og påske.
Da der ikke var flere som ønskede ordet, takkede di-rigenten for god ro og orden og erklærede general-forsamlingen for slut. Så kunne vi gå i gang med af-tenens næste punkt – påskebrygsmagning.
Under en pause i påskebrygsmagningen blev der trukket lod om en adgangsbillet til generalforsamlin-gen i Viborg Bryghus d. 27. april. Den heldige vinder blev: Jess Pilgaard, tillykke og god fornøjelse.

Generalforsamling 2017

Fredag den 31. marts 2017 kl. 18.00 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.

Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi starter med en god middag, og så er der generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor (Jens Chr. Mortensen er på valg)
 8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Ad pkt. 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Steffen Jensen
Bjarne B. Kristensen,
Jens Martin Andersen
Allan Pedersen.

Følgende suppleanter er på valg:
Svend Balsby
Knud Erik Nielsen.

Efter generalforsamlingen skal vi smage på nogle udvalgte påskebryg. Glæd jer, der kommer både nogen vi kender fra tidligere år og nogle nye.

Tilmelding via hjemmesiden el. Til formand Steffen Jensen på tlf. 2656 4546 evt. pr. mail gravlund@jensen.mail.dk senest mandag den 27. marts 2017.

Prisen for at være med er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., men kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og den gode stemning må nydes i fulde drag.

Togtider:

Fra Holstebro kl. 17.48 er i Hjerm kl. 17.55
Seneste tog til Holstebro afgår fra Hjerm kl. 23.16

Fra Struer kl. 17.32 er i Hjerm kl. 17.41
Seneste tog til Struer afgår fra Hjerm kl. 00.02

Fra kassereren:
Kontingentet for 2017 blev fastsat til 200 kr. på generalforsamlingen i 2016.
Kontingentet kan indbetales på SVØ’s bankkonto reg. nr. 9617 konto nr. 0742380947. VIGTIGT: Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt senest 3 dage før generalforsamlingen.

HUSK at anføre navn og adresse og mail ved betalingen.