Resultat påskebryg 2017

Der var fundet 11 påskebryg frem, som SVØ’s medlemmer skulle smage og bedømme. De var delt op i 2 klasser, en for øl t.o.m. 6,2% og en for stærke øl over 6,2%.

Resultatet i den stærke klasse blev:

Nr. 1, 140 stemmer, Sorte Får, Refsvindinge Bryggeri (11)
Nr. 2, 133 stemmer, Påske Bocken, Viborg Bryghus (7)
Nr. 3, 123 stemmer, Påske Beer, Hancock Bryggerierne (9)
Nr. 4, 122 stemmer, Påske Bryg, Hancock Bryggerierne (8)
Nr. 5, 108 stemmer, Påske Stenøl, Thisted Bryghus (10)

Resultatet i den ikke så stærke klasse blev:

Nr. 1, 130 stemmer, Vår, Okkara (Færøerne) (4)
Nr. 2, 126 stemmer, Påske Bryg, Mylius-Erichssen B. (5)
Nr. 3, 111 stemmer, Påske Bryg, Refsvindinge Bryggeri (2)
Nr. 4, 90 stemmer, Påske Bryg, Struer Håndbryg (1)
Nr. 5, 80 stemmer, Påske Bryg, Bryggeriet Herning (3)
Nr. 6, 73 stemmer, Påske Ale, Thisted Bryghus (6)

Generalforsamling 2017, referat

Fredag den 31. marts 2017 afholdt SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.
Det foregik i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi star-tede med en fantastisk middag, så stor tak til Conni og køk-kenteamet. Herefter var der generalforsamling med følgen-de dagsorden:
1. Valg af dirigent
Svend Balsby blev foreslået og valgt.

2. Beretning
Da vi mødtes til generalforsamlingen sidste år, var vi 26. Denne gang er vi oppe på 38. Det er dejligt med fremgang.
Den 28. maj 2016 fejrede vi SVØ’s 25 års jubilæum. Det var en forrygende aften. Jess Pilgaard fortalte om SVØ’s tilblivelse, tak for det Jess. Vi havde des-uden besøg af Torben Mathews fra Kolding og af René som brygger på Viborg Bryghus. De havde begge to spændende smagsprøver med, og de for-talte spændende historier om øl.
Den 2. september gik turen til Hancock Bryggerierne i Skive. Vi var 26 med bussen og enkelte andre fandt selv vej til bryggeriet. Verner, som gav os en interessant rundvisning på bryggeriet, havde sin helt egen opskrift på en god Hancock, nemlig 2 dele mørk gambrinus og 1 del dark lager, og den blan-ding delte han gavmildt ud af.
Sidste aktivitet for SVØ i 2016 blev julebrygsmag-ningen d. 4. november, med 35 deltagere.
Formanden sluttede sin beretning med en tak til medlemmer, resten af bestyrelsen og sponsorerne for god opbakning i 2016.

Der blev efterlyst noget at spise, når vi tager på bryggeribesøg. Der blev spurgt til program for 2017. Bestyrelsen offentliggør programmet, når det ligger fast, hvad vi skal lave og hvornår.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 4.989,25 kr., hvorefter SVØ’s formue er på 40.166,60 kr.
Der blev spurgt om hvorfor aktier er medregnet til købspris og ikke aktuel kurs.
Det blev oplyst, at aktierne medregnes til købspris, da der ikke findes en aktuel dagskurs på dem.
Udgiften til hjemmesiden på godt 1.500 kr. synes høj i forhold til udbyttet, og hjemmesiden gav anled-ning til nogen diskussion. Se også under eventuelt.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket vil sige 200 kr. Dette blev vedtaget.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Steffen Jensen, Jens Martin Andersen, Bjarne B. Kristensen og Allan Pedersen var på valg til besty-relsen. Allan Pedersen ønskede ikke at modtage genvalg. De 3 øvrige blev foreslået. Desuden blev Knud Erik Nielsen foreslået. Disse 4 blev valgt.
Svend Balsby og Knud Erik Nielsen var på valg som suppleanter. Svend Balsby blev genvalgt og Bjørn ? blev valgt.

7. Valg af revisor (Jens Chr. Mortensen er på valg)
Jens Chr. Mortensen blev genvalgt.

8. Eventuelt
Hjemmesiden blev drøftet, Gennemgående er hold-ningen, at den er kedelig. Bestyrelsen vil sammen med webmaster tage initiativ til at få den gjort mere spændende. Der var tilbud om hjælp fra flere sider.
Der var gode ideér fra flere sider til aktiviteter i SVØ, blandt andet har vi 5 forskellige øl fra det færøske bryggeri Okkara. De kommer på programmet til en smagning senere på året.
Bestyrelsen blev opfordret til at huske det vestjyske, når der sættes øl på programmet til jul og påske.
Da der ikke var flere som ønskede ordet, takkede di-rigenten for god ro og orden og erklærede general-forsamlingen for slut. Så kunne vi gå i gang med af-tenens næste punkt – påskebrygsmagning.
Under en pause i påskebrygsmagningen blev der trukket lod om en adgangsbillet til generalforsamlin-gen i Viborg Bryghus d. 27. april. Den heldige vinder blev: Jess Pilgaard, tillykke og god fornøjelse.

Generalforsamling 2017

Fredag den 31. marts 2017 kl. 18.00 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.

Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm. Vi starter med en god middag, og så er der generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor (Jens Chr. Mortensen er på valg)
 8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

Ad pkt. 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Steffen Jensen
Bjarne B. Kristensen,
Jens Martin Andersen
Allan Pedersen.

Følgende suppleanter er på valg:
Svend Balsby
Knud Erik Nielsen.

Efter generalforsamlingen skal vi smage på nogle udvalgte påskebryg. Glæd jer, der kommer både nogen vi kender fra tidligere år og nogle nye.

Tilmelding via hjemmesiden el. Til formand Steffen Jensen på tlf. 2656 4546 evt. pr. mail gravlund@jensen.mail.dk senest mandag den 27. marts 2017.

Prisen for at være med er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., men kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og den gode stemning må nydes i fulde drag.

Togtider:

Fra Holstebro kl. 17.48 er i Hjerm kl. 17.55
Seneste tog til Holstebro afgår fra Hjerm kl. 23.16

Fra Struer kl. 17.32 er i Hjerm kl. 17.41
Seneste tog til Struer afgår fra Hjerm kl. 00.02

Fra kassereren:
Kontingentet for 2017 blev fastsat til 200 kr. på generalforsamlingen i 2016.
Kontingentet kan indbetales på SVØ’s bankkonto reg. nr. 9617 konto nr. 0742380947. VIGTIGT: Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt senest 3 dage før generalforsamlingen.

HUSK at anføre navn og adresse og mail ved betalingen.

Julebryg 2016

Fredag den 4. november 2016 er det J-dag, og dermed er alle årets julebryg på markedet. Der er rigtig mange at vælge imellem, så der er julebryg for enhver smag. Det er også denne dag medlemmerne af Selskab for Vestjysk Ølkultur, SVØ, mødes for at smage på og kåre årets julebryg.

SVØ havde udvalgt 12 forskellige julebryg, som blev præsenteret for medlemmerne ved blindsmagning. Der var et både gamle kendinge og nyheder på programmet, blandt andet var Julefablen fra det lukkede Baggårdsbryggeri i Holstebro genopstået. For dem der kan huske den, så lignede den sig selv ret meget, synes jeg. Op til julebrygsmagningen blev SVØ kontaktet af et tidligere medlem på Færøerne, Bjarne Juul Pedersen. Han havde kontakt til det nye færøske bryggeri Okkara og sørgede for, at deres julebryg, Okkara Jul, nåede frem til vores smagning. Tak for det Bjarne. Bryggeriet Okkara blev i øvrigt hjulpet godt i gang af den tidligere brygmester og direktør på Thisted Bryghus, Peter Klemensen.

Som sædvanlig blev julebryggene bedømt på farve og skum, duft, smag og eftersmag. Medlemmerne gav julebryggene point helt efter hvordan hver enkelt mener en god julebryg skal være.

SVØ havde delt julebryggene op i 2 klasser, en ”mild” klasse med julebryg til og med 6% og en klasse med de stærke julebryg over 6%.

Da smagningen var overstået og pointene talt sammen, kunne Selskab for Vestjysk Ølkultur kåre Julebryggen fra Bryggeriet Herning som Årets Julebryg i den milde klasse medens titlen som Årets Julebryg i den stærke klasse gik til Ale no. 24 fra Bryggeriet Refsvindinge. Julebryggene blev placeret i denne rækkefølge: 

Den milde klasse:
Nr. 1 Julebryg, Bryggeriet Herning (3)
Nr. 2 Okkara Jul, Bryggeriet Okkara, Færøerne (4)
Nr. 3 Mors Jule Stout, Bryggeriet Refsvindinge (5)
Nr. 4 Jóla Bryggj, Föroya Bjór (1)
Nr. 5 Ludvigs Jul, Mylius Erichsen Bryghus (2)

Den stærke klasse:
Nr. 1 Ale no. 24, Bryggeriet Refsvindinge (7)
Nr. 2 Jule Bocken, Viborg Bryghus (10)
Nr. 3 Stærke Julius, Bryggeriet Refsvindinge (12)
Nr. 4 Merry Christmas, Hancock Bryggerierne (6)
Nr. 5 Jule Fabel, Baggårds Bryggeriet, Nibe Bryghus (8)
Nr. 6 Skt. Nikolaus, Thisted Bryghus (11)
Nr. 7 Skt. Peter, Thisted Bryghus (9)

Julebrygsmagning 2016

Nu er det jul igen, og nu er det jul igen.
Og julebryggen står på bordet……

Så er det atter tid til at inviterer til årets julebrygsmagning i SVØ
Det foregår som det plejer i Hjerm sognegård, fredag d. 4/11-2016 kl. 18:00
Vi skal smage et bredt udvalg fra diverse Bryggerier, – og vanen tro en ordentlig omgang julemad.

Pris for hele herligheden: 200,00 Dkr.

Tilmelding nedenfor eller til Steffen på tlf. 26564546, senest. 30/10-2016

Vi glæder os til at se en masse SVØ´er

Tilmelding her:

Besøg på Hancock Bryggerierne

2016 er jubilæumsår for SVØ. Vores gode forening har eksisteret i 25 år. Hancock var et af de to bryggerier, der blev snakket om, da foreningen blev grundlagt. Så hvad er mere naturligt nu end at tage på besøg på Hancock Bryggerierne.

Vi er så heldige, at Hancock har inviteret os til rundvisning på bryggeriet fredag den 2. september kl. 19.00. Så glæd jer, for nu får SVØ’s medlemmer lejlighed til at se Hancock Bryggerierne og høre om, hvordan de gode øl bliver til. Vi får sikkert også lov til at smage.

Ølkulturen begynder, når øldrikkeren ikke kun hælder et par kolde bajere ned, men også smager på dem og ved lidt om, hvad flasken indeholder.

Steffen starter SVØ-bussen og kører fra Holstebro Station kl. 18.00, og der bliver opsamling i Vinderup ved hotellet ca. 18.20.

Der er plads til max. 30 deltagere på turen. Deltagerprisen bliver 125 kr. for medlemmer. Gæster kan komme med for 175 kr., hvis der er plads.

Tilmelding – først til mølle –  til Steffen på mail gravlund@jensen.mail.dk eller tlf. 2656 4546 eller via svo.dk, senest søndag den 28. august.

Vel mødt. Skål alle sammen J

25 års Jubilæumsfest

SVØ har 25 års jubilæum. Det skal vi selvfølgelig fejres. Sæt der derfor tid af til lørdag den 28. maj 2016, kl. 17.00, og mød op på adressen: Hjerm Forsamlingshus, Engvej 1, Hjerm.
Jess Pilgaard, medstifter af Selskab for Vestjysk Ølkultur, vil fortælle om øllets rivende udvikling gennem de 25 år der er gået.
Der efter festmiddag.
Cirka kl. 20 – 22, er der øl-smagning og foredrag v. Torben Mathews.
Efter foredraget er aftenen frit, der er sørget for at der drikkevare nok til hele aftenen, så kom og vær med til at gøre dette til festlig aften. Inviter gerne konen med.

Pris alt inklusive 300 kr. per persson

Tilmelding til Steffen på tlf. 2656 4546 eller pr. mail gravlund@jensen.mail.dk senest den 24. maj.

Tilmelding også mulig via menu’en øverst her på siden!

Påskebrygsmagning 2016

Det var blevet d. 4. marts, og det betød generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning i SVØ.

Da alle var blevet mætte efter en fin middag, tak til Conni og hele familien, kunne vi komme i gang med aftenens store opgave, nemlig bedømmelse af de udvalgte påskebryg og kåring af årets bedste.

Der var udvalgt 11 forskellige påskebryg, og de 30 SVØ-medlemmer gik til opgaven med sædvanlig om- og ildhu. Der blev smagt og snakket lystigt ved bordene – en får prædikatet meget mørk og en anden lidt for bitter. Hvor blev skummet af? Smag lige på den her – det er noget af en rigtig påskebryg!

Smagsprøverne fik point efter den velkendte skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder ”langt fra min smag” og 5 betyder ”fuldstændig efter min smag”.

Hen på aftenen blev stemmesedlerne samlet og pointene talt sammen.

I klassen under 6% var det en nyhed i SVØ sammenhæng, nemlig den fynske Mors Påske Stout fra Refsvindinge Bryggeri, der vandt retten til at kalde sig Årets Påskebryg.

I klassen over 6% sikrede Påske Bocken fra Viborg Bryghus sig endnu et år med titlen Årets Påskebryg.

Tak til bryggerierne for smagsprøverne og tak til medlemmerne for ihærdig og kompetent indsats.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Resultater for klassen under 6%

Nr. 1, 96 point, Mors Påske Stout, Refsvindinge Bryggeri, serv. nr. 2
Nr. 2, 93 point, Paska Bryggj, Föroya Bjór, serveret som nr. 3
Nr. 3, 93 point, Påskebryg, Bryggeriet Herning, serv. nr. 1
Nr. 4, 88 point, Økologisk Påskeæg, Thisted Bryghus, serv. nr. 5
Nr. 5, 76 point, Forårstegn, Geddal Gårdbryggeri, serv. nr. 4

Resultater for klassen over 6%

Nr. 1, 120 point, Påske Bocken, Viborg Bryghus, serv. nr. 10
Nr. 2, 106 point, Påske Beer, Hancock Bryggerierne, serv. nr. 7
Nr. 3, 103 point, Påske Bryg, Hancock Bryggerierne, serv. nr. 11
Nr. 4, 86 point, Påske, Mylius-Erichsen Bryghus, serv. nr. 6
Nr. 5, 83 point, Mørk Påske Bryg, Refsvindinge Bryggeri, serv. nr. 9
Nr. 6, 65 point, Påske Ale, Thisted Bryghus, serv. nr. 8

Generalforsamling den 4. marts 2016

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forsalg
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen blev indledt med, at Henrik Bøgild præsenterede en øl, han havde fået med som gave fra Refsvindinge Bryggeri, så SVØs medlemmer kunne smage den på foreningens generalforsamling. Der var tale om et specialbryg, Ball Dels Diables. Den var brygget til en særlig begivenhed i Spanien, hvor nogle af bryggerens familiemedlemmer bor. Øllen er på 5,7%, og der indgår både røgmalt og chili i ingredienserne. Stærke sager. Der er kun lavet dette ene bryg, og den vil efter sigende ikke blive brygget igen. Det er altså ærgerligt, men så var vi jo heldige at få den med her i aften.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tak til brygger John Rasmussen og fru Ellen for at vi fik lejlighed til at smage den. SKÅL!

Herefter gik vi over til selve generalforsamlingen.

ad 1)

Bestyrelsen foreslog Bjarne B. Kristensen. Valgt med akklamation.

ad 2)

Formandens berettede om SVØs arrangementer i 2015, som startede med generalforsamling og påskebrygsmagning. Vi kunne desuden se tilbage på 2 vellykkede udflugter. Vi havde været på Viborg Bryghus og på en tur med tre højdepunkter, nemlig besøg på Viskum Snaps, Randers Bryghus og Gitta og Erik Gnudtzmann i Randers. Formanden rettede specielt tak til Gitta og Erik for den fine medtagelse og fortrinlige behandling. Endelig var der julebrygsmagningen i november med ca. 40 deltagere. Det var glædeligt, at man kunne læse om julebrygsmagningen på de to sejrende bryggeriers hjemmesider, Viborg Bryghus og Föroya Bjór. Desuden kom der en flot artikel i Viborg Nyt. Formanden sluttede med at takke SVØs sponsorer for stor imødekommenhed. Formanden mindede om, at ordningen med at man kan tage en gæst med til SVØs arrangementer stadig gælder.

Fra salen blev der efterlyst PR materiale for SVØ.

Herefter blev beretningen godkendt.

ad 3)

Regnskabet omdelt – der er et overskud på 2.437,62 kr. Det skyldes især at deltagerne ved julebrygsmagningen var flinke til at købe amerikansk lotteri. Ingen spørgsmål til regnskabet.

ad 4)

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, altså 200 kr. Det blev vedtaget.

ad 5)

Ingen forslag.

ad 6)

De tre, som var på valg til bestyrelsen, blev genvalgt. Det var Per Korsgaard, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen.

Der var også genvalg til de to suppleanter, Knud Erik Nielsen og Svend Balsby.

ad 7)

Jens Chr. Mortensen blev genvalgt.

ad 8)

Det blev foreslået, at starttidspunktet for arrangementerne afpasses efter togtiderne. Her i Hjerm ville det være fint at starte kl. 18.00.

Medlemmerne efterlyste PR materiale til uddeling. Formanden oplyste, at vi er ved at lave en folder, og at den bliver udsendt til alle interesserede inden længe.

Det var det. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Jens Ole Jespersen, sekretær.

Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling 2016 

Fredag den 4. marts kl. 17.30 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.
Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm.

Vi starter med spisning og derefter ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

ad 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Jens ole Jespersen, Per Korsgaard, Henrik Bøgild. Alle modtager gerne genvalg.
Følgende suppleanter er på valg: Svend Balsby og Knud Erik Nielsen

Efter generalforsamlingen skal vi smage på et bredt udvalg af årets påskebryg.

Tilmelding til arrangementet til Steffen Jensen pr. mail gravlund@jensen.mail.dk , på tlf. 2656 4546, eller via hjemmesiden,(klik på tilmelding øverst på siden) senest mandag den 26. februar.

Pris for arrangementet er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., og kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret ved generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og hyggeligt samvær må nydes i fulde drag.