Forfatterarkiv: Brygmester

25 års Jubilæumsfest

SVØ har 25 års jubilæum. Det skal vi selvfølgelig fejres. Sæt der derfor tid af til lørdag den 28. maj 2016, kl. 17.00, og mød op på adressen: Hjerm Forsamlingshus, Engvej 1, Hjerm.
Jess Pilgaard, medstifter af Selskab for Vestjysk Ølkultur, vil fortælle om øllets rivende udvikling gennem de 25 år der er gået.
Der efter festmiddag.
Cirka kl. 20 – 22, er der øl-smagning og foredrag v. Torben Mathews.
Efter foredraget er aftenen frit, der er sørget for at der drikkevare nok til hele aftenen, så kom og vær med til at gøre dette til festlig aften. Inviter gerne konen med.

Pris alt inklusive 300 kr. per persson

Tilmelding til Steffen på tlf. 2656 4546 eller pr. mail gravlund@jensen.mail.dk senest den 24. maj.

Tilmelding også mulig via menu’en øverst her på siden!

Påskebrygsmagning 2016

Det var blevet d. 4. marts, og det betød generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning i SVØ.

Da alle var blevet mætte efter en fin middag, tak til Conni og hele familien, kunne vi komme i gang med aftenens store opgave, nemlig bedømmelse af de udvalgte påskebryg og kåring af årets bedste.

Der var udvalgt 11 forskellige påskebryg, og de 30 SVØ-medlemmer gik til opgaven med sædvanlig om- og ildhu. Der blev smagt og snakket lystigt ved bordene – en får prædikatet meget mørk og en anden lidt for bitter. Hvor blev skummet af? Smag lige på den her – det er noget af en rigtig påskebryg!

Smagsprøverne fik point efter den velkendte skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder ”langt fra min smag” og 5 betyder ”fuldstændig efter min smag”.

Hen på aftenen blev stemmesedlerne samlet og pointene talt sammen.

I klassen under 6% var det en nyhed i SVØ sammenhæng, nemlig den fynske Mors Påske Stout fra Refsvindinge Bryggeri, der vandt retten til at kalde sig Årets Påskebryg.

I klassen over 6% sikrede Påske Bocken fra Viborg Bryghus sig endnu et år med titlen Årets Påskebryg.

Tak til bryggerierne for smagsprøverne og tak til medlemmerne for ihærdig og kompetent indsats.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Resultater for klassen under 6%

Nr. 1, 96 point, Mors Påske Stout, Refsvindinge Bryggeri, serv. nr. 2
Nr. 2, 93 point, Paska Bryggj, Föroya Bjór, serveret som nr. 3
Nr. 3, 93 point, Påskebryg, Bryggeriet Herning, serv. nr. 1
Nr. 4, 88 point, Økologisk Påskeæg, Thisted Bryghus, serv. nr. 5
Nr. 5, 76 point, Forårstegn, Geddal Gårdbryggeri, serv. nr. 4

Resultater for klassen over 6%

Nr. 1, 120 point, Påske Bocken, Viborg Bryghus, serv. nr. 10
Nr. 2, 106 point, Påske Beer, Hancock Bryggerierne, serv. nr. 7
Nr. 3, 103 point, Påske Bryg, Hancock Bryggerierne, serv. nr. 11
Nr. 4, 86 point, Påske, Mylius-Erichsen Bryghus, serv. nr. 6
Nr. 5, 83 point, Mørk Påske Bryg, Refsvindinge Bryggeri, serv. nr. 9
Nr. 6, 65 point, Påske Ale, Thisted Bryghus, serv. nr. 8

Generalforsamling den 4. marts 2016

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forsalg
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen blev indledt med, at Henrik Bøgild præsenterede en øl, han havde fået med som gave fra Refsvindinge Bryggeri, så SVØs medlemmer kunne smage den på foreningens generalforsamling. Der var tale om et specialbryg, Ball Dels Diables. Den var brygget til en særlig begivenhed i Spanien, hvor nogle af bryggerens familiemedlemmer bor. Øllen er på 5,7%, og der indgår både røgmalt og chili i ingredienserne. Stærke sager. Der er kun lavet dette ene bryg, og den vil efter sigende ikke blive brygget igen. Det er altså ærgerligt, men så var vi jo heldige at få den med her i aften.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tak til brygger John Rasmussen og fru Ellen for at vi fik lejlighed til at smage den. SKÅL!

Herefter gik vi over til selve generalforsamlingen.

ad 1)

Bestyrelsen foreslog Bjarne B. Kristensen. Valgt med akklamation.

ad 2)

Formandens berettede om SVØs arrangementer i 2015, som startede med generalforsamling og påskebrygsmagning. Vi kunne desuden se tilbage på 2 vellykkede udflugter. Vi havde været på Viborg Bryghus og på en tur med tre højdepunkter, nemlig besøg på Viskum Snaps, Randers Bryghus og Gitta og Erik Gnudtzmann i Randers. Formanden rettede specielt tak til Gitta og Erik for den fine medtagelse og fortrinlige behandling. Endelig var der julebrygsmagningen i november med ca. 40 deltagere. Det var glædeligt, at man kunne læse om julebrygsmagningen på de to sejrende bryggeriers hjemmesider, Viborg Bryghus og Föroya Bjór. Desuden kom der en flot artikel i Viborg Nyt. Formanden sluttede med at takke SVØs sponsorer for stor imødekommenhed. Formanden mindede om, at ordningen med at man kan tage en gæst med til SVØs arrangementer stadig gælder.

Fra salen blev der efterlyst PR materiale for SVØ.

Herefter blev beretningen godkendt.

ad 3)

Regnskabet omdelt – der er et overskud på 2.437,62 kr. Det skyldes især at deltagerne ved julebrygsmagningen var flinke til at købe amerikansk lotteri. Ingen spørgsmål til regnskabet.

ad 4)

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, altså 200 kr. Det blev vedtaget.

ad 5)

Ingen forslag.

ad 6)

De tre, som var på valg til bestyrelsen, blev genvalgt. Det var Per Korsgaard, Henrik Bøgild og Jens Ole Jespersen.

Der var også genvalg til de to suppleanter, Knud Erik Nielsen og Svend Balsby.

ad 7)

Jens Chr. Mortensen blev genvalgt.

ad 8)

Det blev foreslået, at starttidspunktet for arrangementerne afpasses efter togtiderne. Her i Hjerm ville det være fint at starte kl. 18.00.

Medlemmerne efterlyste PR materiale til uddeling. Formanden oplyste, at vi er ved at lave en folder, og at den bliver udsendt til alle interesserede inden længe.

Det var det. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Jens Ole Jespersen, sekretær.

Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling 2016 

Fredag den 4. marts kl. 17.30 afholder SVØ generalforsamling med efterfølgende påskebrygsmagning.
Det foregår i Hjerm Forsamlingshus, Engvej, Hjerm.

Vi starter med spisning og derefter ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen holdes.

ad 6: Følgende er på valg til bestyrelsen:
Jens ole Jespersen, Per Korsgaard, Henrik Bøgild. Alle modtager gerne genvalg.
Følgende suppleanter er på valg: Svend Balsby og Knud Erik Nielsen

Efter generalforsamlingen skal vi smage på et bredt udvalg af årets påskebryg.

Tilmelding til arrangementet til Steffen Jensen pr. mail gravlund@jensen.mail.dk , på tlf. 2656 4546, eller via hjemmesiden,(klik på tilmelding øverst på siden) senest mandag den 26. februar.

Pris for arrangementet er 200 kr. Man må gerne tage en ven med som gæst. Gæster betaler 250 kr., og kan så få 50 kr. i rabat på kontingentet ved efterfølgende indmeldelse i SVØ. Gæster har ikke tale- og stemmeret ved generalforsamlingen, men middagen, påskebryggene og hyggeligt samvær må nydes i fulde drag.

Julebryg for enhver smag

Selskab for Vestjysk Ølkultur havde udvalgt 13 forskellige julebryg, da foreningen havde inviteret medlemmerne til julebrygsmagning fredag den 6. november. Selskab for Vestjysk Ølkultur blev stiftet i 1991, så det var 25. gang foreningen inviterede til julebrygsmagning.

Smagningen foregik som blindsmagning, og de ca. 40 deltagere havde på forhånd fået at vide hvilke julebryg, der skulle smages på, men rækkefølgen var tilfældig. Så selv om mange havde nogle favoritbryg, skulle smagsprøverne have point ud fra deltagernes mening om bryggenes udseende – farve og skum, duft, smag og eftersmag. Hver deltager gav smagsprøverne point efter en skala fra 1 til 5, hvor 5 point er bedst ”fuldstændig efter min smag”. De julebryg, der bedømmes som ”langt fra min smag”, må nøjes med 1 point.

Der var stor forskel på julebryggene, så man kan sagtens finde sin egen favorit i det store udvalg der findes ude i butikkerne. Det gælder bare om at prøve sig frem.

Foreningens formål med prøvesmagningen var at kåre årets bedste julebryg. I det endelige resultat, blev julebryggene delt op i 2 klasser, en klasse for ”alkoholsvage” på op til 6% og en klasse for stærke på over 6%. Opdelingen gør bedømmelsen mere fair, fordi bryggerierne kan bruge flere råvarer til at give smag, når de laver de stærke bryg.

Da smagningen var slut og pointene talt sammen, kunne Selskab for Vestjysk Ølkultur kåre de to bedste julebryg.

I klassen op til 6% blev Jóla Bryggj fra det færøske bryggeri Föroya Bjór nr. 1. Dermed blev det til et glædeligt gensyn med den færøske julebryg, som ikke har været med i foreningens prøvesmagninger de seneste år.

I klassen for de stærke bryg satte Jule Bocken fra Viborg Bryghus sig igen i år på første pladsen.

Resultatet i klassen op til 6% blev:

 1. Jóla Bryggj fra Föroya Bjór
 2. Mors Jule Stout fra Bryggeriet Refsvindinge
 3. Julebryggen fra Bryggeriet Herning
 4. Jule Hyg fra Bryggeriet Refsvindinge
 5. Jule Ale fra Thisted Bryghus
 6. White Christmas fra Bryggeriet Fuglsang

Resultatet i klassen over 6% blev:

 1. Jule Bocken fra Viborg Bryghus
 2. Merry Christmas fra Hancock Bryggerierne
 3. Julebryg fra Hancock Bryggerierne
 4. Skt. Nikolaus fra Thisted Bryghus
 5. Ding Dong fra Bryggeriet Fuglsang
 6. Christmas Special fra Randers/Raasted Bryghus
 7. Julebryg fra Struer Håndbryg